SAVJETODAVNE AKTIVNOSTI CARNeta

Polazeći od višegodišnjeg iskustva i znanja stečenog izgradnjom računalno-komunikacijskih mreža i informacijskih sustava za potrebe akademske zajednice, CARNet ostvaruje i značajnu savjetodavnu i nadzornu ulogu pri izgradnji sličnih sustava u Republici Hrvatskoj.

Savjetodavne aktivnosti CARNeta prije svega podupiru aktivnosti Ministarstva znanosti i tehnologije u projektima kao što su projektiranje i izgradnja sustava državne informacijske infrastrukture (DII), primjerice računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave (RKM TDU) ili projektiranje i izgradnja informacijskog sustava visoke naobrazbe i znanosti (ISVU), npr. sustava za podršku ostvarivanja prava iz studentskog standarda.

Stalna aktivnost CARNeta je i savjetovanje i nadzor izgradnje lokalnih računalnih mreža za ustanove iz akademske zajednice, pri čemu CARNet koordinira cijeli proces od procjene zahtjeva i ulaganja, preko izrade projektnih dokumentacija, provedbe javnih nadmetanja za dobavljače opreme i izvođače pa do nadzora izgradnje i primopredaje.

Postojeća CARNetova računalno-komunikacijska infrastruktura, te praktična saznanja i iskustvo na raspolaganju su velikim sustavima od nacionalne važnosti, koji se nalaze u fazi istraživanja mogućih rješenja ili u fazi projektiranja.