MEĐUNARODNA SURADNJA

Razmjena iskustava i ideja među srodnim ustanovama i mrežama u Europi i svijetu danas je nužan preduvjet razvoja nacionalnih računalno-komunikacijskih sustava.

Međunarodna suradnja CARNeta sastoji se od redovitog praćenja aktivnosti drugih akademskih mreža u Europi te međunarodnih organizacija koje okupljaju nacionalne, obrazovne, akademske i istraživačke mreže. Ispituju se i mogućnosti uključivanja u međunarodne projekte u području istraživanja i primjene informacijskih tehnologija.

CARNet surađuje s međunarodnim organizacijama kao što su TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association), Ebone (European IP Backbone), CEENet (Central and Eastern Europen Networking Association) i RIPE NCC. Redovita godišnja okupljanja članica tih organizacija važan su izvor informacija o smjernicama daljnjeg infrastrukturnog razvoja europskih mreža te trendova u razvoju usluga i servisa koje one nude. CARNet nastoji slijediti te trendove, unaprijediti ih te prilagoditi svojim korisnicima, i osigurati da hrvatska akademska i istraživačka mreža bude među najmodernijim mrežama. U 1998. godini je u svrhu proširenja međunarodnih odnosa, u CARNetu osnovan poseban odsjek za međunarodnu suradnju.

CARNetovi su predstavnici sudjelovali na sastancima TERENE u Dresdenu, Njemačka (1998.) i Lundu, Švedska (1999.) i posjetili godišnje konferencije te udruge. Na konferenciji u Lundu, Miroslav Milinović, Zoran Bekić i Nevenko Bartolinčić su prezentirali CARNetovu infrastrukturu i usluge koje CARNet nudi svojim korisnicima.

Kao jedan od suosnivača CEENeta, CARNet u toj udruzi ima vrlo aktivnu ulogu. Već od 1997. godine kada je treća CEENetova radionica na temu mrežnih tehnologija (3rd CEENet Networking Technology Workshop) održana u Zagrebu, CARNetovi djelatnici redovito pohađaju godišnje radionice u organizaciji CEENeta, gdje stječu iskustva i znanja u području računalnih mreža i komunikacija, Interneta i informacijskih servisa, te udaljenog učenja. CARNetovi djelatnici ostvaruju dobre rezultate, tako su na radionicama redovito dobijaju pohvale za svoj rad. Treba takođr istaknuti da CARNet podupire organizaciju tih radionica i tako da šalje svoje predavače. Tako je Miroslav Milinović predavač od 1997. godine, a u 1999. godini postao je i voditelj jedne sekcije. Iste su mu se godine pridružili Nevenko Bartolinčić u predavačkoj ulozi i Dubravko Penezić kao tehnička podrška.

CEENet je u suradnji s NATO-om organizirao i dvije radionice iz područja upravljanja akademskim mrežama (Advanced Network Technology Workshop) u Yaroslavlu, Rusija u 1998. godini i u Tbilisiju, Gruzija u 1999. godini. Sudjelujući na obje radionice, CARNet je predstavio svoju organizaciju i način rada u Tbilisiju.

Osim toga, CARNetovi su djelatnici posjetili brojne međunarodne stručne skupove, konferencije i sajmove gdje su se upoznali s najnovijim tehnološkim dostignućima i razvojem računalne i mrežne opreme, kao i projektima pokrenutim u 1998.i 1999. godini u svijetu.

CARNet je postao članom međunarodne organizacije MCE (Management Centre Europe) koja, za razliku od gore spomenutih, ima drukčiju ulogu. U vremenu brzih promjena, pogotovo u području informacijskih tehnologija, potrebno je pronaći i odgovarajući "modus vivendi" koji će osigurati uspješnost i učinkovitost cijele ustanove CARNet, kao i projekata i informacijskih servisa koje pokreće. Djelatnost MCE-a usmjerena je na unaprjeđnje organizacijskih struktura tvrtki i ustanova članica, kao i na obrazovanje i uvođnje djelatnika u projektni rad koji se danas u CARNetu najčešće primjenjuje.

U 1999. godini CARNet je započeo i s programom međunarodne razmjene studenata u suradnji s međunarodnom studentskom organizacijom IAESTE, pa su tako studenti iz Islanda, Grčke, Malte i Kolumbije sudjelovali na brojnim CARNetovim projektima i servisima.