RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA

Okosnica mreže CARNet utemeljena je na suvremenim širokopojasnim ATM i Ethernet tehnologijama te na brzim modemskim vezama. Kao prijenosni medij rabe se bakreni i opticki vodovi zakupljeni od Hrvatskih telekomunikacija, a aktivna oprema je u vlasništvu CARNeta. Jezgru okosnice CARNetove mreže čine ATM veze brzina 155 Mbps i 622 Mbps.

Slika: Okosnica CARNetove mreže

155 Mbps ATM (SDH) 33,6 Kpbs modemska veza
grad s više spojenih lokacija grad s jednom ustanovom

Slika: Jezgra okosnice CARNetove mreže

ATM 155 Mb (SDH)
ATM 155 Mb
ATM 622 Mb
Ethernet 10 Mb (10 Base F)
Ethernet (100 Base F)

Iako je mreža CARNet izgrađna tako da podržava više protokola, dominantan je TCP/IPv4. Prijenosne tehnologije su ATM i Ethernet, te PPP i SLIP. Osim za prijenos IP prometa preko mreže, ATM tehnologija rabi se za čiste ATM primjene kao što su videomreža CARNet i ATM u lokalnim mrežama ustanova.

Tendencija razvoja je da CARNetova mreža podupire samo TCP/IP vrstu prometa.

Slika: Koncepcija CARNetove mreže

Osim međunarodnih veza prema SAD-u (MCI) i Europi (EBONE), CARNet ima i tzv. peering link prema HPT-u (HT-u), kojim ide promet prema računalima u Hrvatskoj iz domenskoga prostora HPT-a. Rijec je o 2 Mb vezi. Pojedina područja obuhvaćaju sljedeće gradove:

- podrucje Zagreb: Zagreb, Varaždin, Ivanic Grad, Sisak, Vinkovci, Karlovac, Jastrebarsko

- podrućje Osijek: Osijek, Slavonski Brod

- podrućje Rijeka: Rijeka, Opatija, Mali Lošinj, Poreč, Pula, Rovinj, Višnjan

- podrućje Split: Split, Zadar, Dubrovnik, Šibenik, Mostar.

U posljednjih pet godina razvoj okosnice CARNetove mreže bio je usmjeren na pokrivanje cijeloga područja Hrvatske brzim vezama koje mogu poduprijeti buduće potrebe korisnika. Kod toga je strateška orijentacija bila prema ATM tehnologiji. Prve ATM veze uspostavljene su 1995., u tijeku 1996. godine uspostavljene su prve medugradske ATM veze, a sredinom 1997. zagrebački dio širokopojasne osnovice CARNet mreže ubrzan je na 622 Mbps. Pritom je stalno povecavan broj spojenih ustanova. Usporedo s razvojem tehnologije prijenosa uvodeni su novi servisi i usluge koje je omogućila nova tehnologija (primjerice, prijenos videosignala kroz računalnu mrežu).

Sustav nadzora i analiza pouzdanosti rada

Zadaća ovoga sustava je nadzor stanja i rada CARNetove računalno-komunikacijske mreže. Cilj je uspostaviti takav sustav koji bi kontinuirano pratio stanje mreže i davao odgovore na pitanja:

- o trenutačnoj raspoloživosti mrežnih resursa (veza, računala, servisa)

- o praćenju prometa na mreži i načinu uporabe mreže - o analizi i periodičnoj statistici rada mreže, praćenju trendova

- o nadzoru sigurnosnih aspekata rada mreže.

Osnova je koncepcija primjena jedinstvene platforme za nadzor (SunNet Manager v2.3) te primjena distribuiranih alata (RMON sonde). Dio problema rješavan je i alatima vlastite izrade. Smjernice za način rada su orijentacija na standardne protokole i tehnologije (SNMP, ICMP, RMON), implementacija/izrada web sučelja za svaki alat/servis; pritom je posebno težište na nadzoru opreme tvrtke Cisco Systems (proizvođača većine ključnih komunikacijskih uređaja u mreži CARNet).

U 1998. godini implementirani su i testirani sljedeći važniji uređaji i alati:

- RMON sonde - instalirane tri RMON sonde proizvodaca Netscout, uz pripadajući softver za nadzor (Netscout Manager Plus); tim je uređajima omogućena analiza prometa prema protokolima na svih sedam OSI razina

- Cisco NetFlow opcija - testirane mogućnosti analize prometa podacima dobivenim tom opcijom - pingmonitor i izvještavanje e-poštom

- izrađeni alati za automatsko obavještavanje u slučaju ispada linija te periodično obavještavanje e-poštom

- izrada alata za praćenje modemskih ulaza; poboljšanja internog servisa izvještavanja putem weba.