PROJEKTI

Projektima koje izvodi u suradnji s ustanovama uglavnom iz akademske zajednice, CARNet želi ubrzati primjenu informacijskih tehnologija u raznim djelatnostima. To je jedan od temeljnih ciljeva CARNeta. Na taj način povećat će se iskorištenje CARNetove mrežne infrastrukture, a korisnicima ponuditi veći broj sadržaja u hrvatskom informacijskom prostoru.

Neki od uspješnijih projekata u 1998. i 1999. godini su:

Infrastrukturnim projektima osigurava se odvijanje temeljnih funkcija i servisa računalne mreže CARNet ili pružanje temeljnih usluga korisnicima CARNeta.

Informacijskim servisima osigurava se prikupljanje, organizacija i/ili prezentiranje informacija iz određenoga područja. Takvi projekti korisnicima omogućuju pristup velikim zbirkama podataka od zajedničkog interesa i pridonose organizaciji i bržem snalaženju u mrežnomu informacijskom prostoru.

Referalnim centrima osigurava se trajno pružanje informacija putem mrežnih informacijskih servisa kao i intenzivna podrška korisnicima (Help desk, održavanje i sl.), vezano uz određena područja.

Projektima istraživanja i razvoja omogućuje se istraživanje i praćenje stanja i mogućnosti informacijskih tehnologija u konkretnim područjima. Projekti se pokreću u situacijama kad je potrebno riješiti konkretne probleme ili istražiti mogućnosti i interes za uspostavu referalnoga centra.

Pilot-projektima istražuju se ili prikazuju mogućnosti primjene informacijskih tehnologija u raznim područjima ljudske djelatnosti. Svrha je tih projekata prikupiti novo iskustvo te pokazati akademskoj i široj zajednici prednosti koje donosi primjena informacijskih tehnologija, ali i koji su eventualni nedostaci i mogući problemi usljed njezine primjene.

CARNet planira nastavak rada na pilot-projektima, međutim u idućem se razdoblju planira posvetiti veća pažnja studentskim projektima. Tom vrstom projekata CARNet ima dva cilja: uvesti posve drugačiji način razmišljanja i rada na fakultetima, tako da studenti već na fakultetima počinju stjecati iskustva u projektnom načinu rada, a na taj način će se pokazati važnost upotrebe informacijskih tehnologija na svim područjima.