Uspješni projekti u 1998. i 1999. godini

Muzejski dokumentacijski centar, s kojim je realiziran projekt Umjetnine Hrvatske na Internetu, vrlo uspješno je samostalno nastavio s radom, tako da se nakon predstavljanja deset muzeja, koji su bili uključeni u projekt, danas na njihovim stranicama nalazi trinaest muzeja i galerija, a u pripremi je još nekoliko, te se planira izdavanje multimedijalnog CD-ROM-a s cjelokupnim sadržajem MDC-ovih web stranica.

U tijeku 1998. god. u Institutu "Ruđr Bošković" u potpunosti je realizirano ujedinjavanje centara za različite baze podataka (Medline, Ovid, INSPEC, Current Contents) te je rad nastavljen pod zajedničkim nazivom Centar za on-line baze, koji trenutačno ima oko 1.800 registriranih korisnika.

Ostali pokrenuti referalni centri (za programski paket NAG u suradnji s Fizičkim odjelom Prirodoslovno matematičkog fakulteta, te za programski paket Mathematica u suradnji s Matematičkim odjelom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta) nastavili su s uspješnim radom iz prošlih godina, a za Mathematicu je pokrenuta i nabava novih licenci za Veleučilište u Dubrovniku.

Nakon završetka projekta Referalni centar za VRML, u suradnji sa zagrebačkim Fakultetom elektrotehnike i računarstva, u ožujku 1998. promovirani su rezultati projekta; demonstrirane su neke od mogućnosti primjene prividne stvarnosti i jezika VRML.

Među pilot projektima posebno se ističe projekt "Višnjan ObservatoryDatabase 2 - VIOD2" koji se izvodi na zvjezdarnici u Višnjanu, koja je treća po redu u svijetu u broju novootkrivenih nebeskih tijela. Cilj projekta je kreacija baze podataka poznatih (svih do sada otkrivenih) asteroida te konstrukcija pripadnog web servisa kojim bi bio omogućen pristup toj bazi.

Slijedeći važan projekt je projekt Filozofskog dakulteta Družbe Isusove "Liturgija na znakovnom jeziku". Značaj ovog projekta je u tome što se koriste mogućnosti multimedije kako bi bio predstavljen znakovni jezik kojem se koriste osobe s oštećenim sluhom. Projekt je bio vrlo zapžen i na prvoj CARNetovoj konferenciji CUC'99.

Od ostalih događanja vezanih uz projekte, bitno je istaknuti i prezentaciju najuspjelijeg CARNetovog pilot-projekta "Telemedicina u elektrostimulaciji srca - TelESS". Projekt "Telemedicina u elektrostimulaciji srca - TelESS", ostvaren u suradnji s Klinikom za bolesti srca i krvnih žila Medicinskoga fakulteta i KBC-a Rebro, u srpnju 1998. i lipnju 1999. prezentiran je javnosti. U srpnju 1998. je prvi put u povijesti Interneta prenošen EKG signal kroz racunalnu mrežu u stvarnom vremenu, cime se pokazalo da je Internet moguce uporabiti i za nadzor i daljinsko upravljanje medicinskih uredaja kao što je programator elektrostimulatora. 15. lipnja 1999. demonstrirana je primjena toga modela na stvarnom pacijentu koji se nalazio na jednoj lokaciji (bolnica Šalata), dok su se lijecnik i tehnicar koji su vršili pregled nalazili na drugoj lokaciji (Fakultet elektrotehnike i racunarstva). Tom je prigodom prvi put u povijesti izvršeno udaljeno mjerenje i upravljanje elektrostimulatora srca.