ODNOSI S JAVNOŠĆU

Putem Ureda za odnose s javnošću, redovito objavljivanih publikacija i marektinške potpore svim servisima i projektima koje pokreće ili suorganizira CARNet, nastoji se postići maksimalna usmjerenost prema korisnicima i što veća uporaba Interneta i informacijskih tehnologija u svim podrčjima ljudske djelatnosti.

Ured za odnose s javnošću

Danas je redovito obavještavanje medija najučinkovitiji vid osiguranja medijske zastupljenosti, stoga Ured za odnose s javnošću u svakom trenutku nudi informacije novinarima i ostalim zainteresiranima. CARNet je u 1998. god. objavio četrnaest, a u 1999. godini deset priopćenja za javnost o postignutim poboljšanjima svojih usluga te o projektima koje je u suradnji s ustanovama akademske i znanstveno-istraživačke zajednice započeo ili završio, kao i o događanjima koja je tehnički i organizacijski podržao. Osim kontinuiranih objava priopćenja u svim važnijim hrvatskim tiskovinama, predstavnici CARNeta gostovali su u radijskim i televizijskim emisijama. U studenom 1999. godine u sklopu obrazovnog programa predstavljen je CARNet i njegovo djelovanje u cjelini, od samog nastanka do planova za daljnji razvitak, u polusatnoj emisiji 'BIT', a CARNetovi djelatnici sudjelovali su i u raznim emisijama i prilozima vezanim uz primjenu informacijskih tehnologija, kao što su Znanstveni album, Dobar dan, Dobro jutro Hrvatska, Motrišta, Dnevnik i drugima.

Najveću medijsku pozornost u 1998. godini zaokupila je CARNetova uspješna tehnička potpora posjetu Svetog Oca Ivana Pavla II. i promidžbeno-edukativna akcija "CARNetjedan", dok su u 1999. godini medijski najpopraćenije prošla dva događanja: prezentacija projekta "Telemedicina u elektrostimulaciji srca" i prva CARNetova korisnička konferencija CUC '99.

 • konferencije za novinare

Uoči prvog "CARNetjedna" i nastupa na 30. međunarodnom sajmu informacijske tehnologije Info '98 održane su i konferencije za novinare. U okviru sajma Info '98 prvi je put u Hrvatskoj održana konferencija za novinare putem sustava za videokonferencije. Novinari su sa Zagrebačkog velesajma imali prigodu razgovarati s pomoćnikom ministra znanosti i tehnologije g. Predragom Paleom i ravnateljicom CARNeta gđom Jasenkom Gojšić, koji su se nalazili na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Povodom najave CARNetove korisničke konferencije CUC '99 održana je 8. rujna 1999. godine konferencija za novinare na koju su se odazvali novinari iz svih važnijih novinskih agencija, te dnevnih i informatičkih tiskovina, jednako kao i radijskih i televizijkih postaja, te je i na taj način prva korisnička konferencija CUC '99 dobila zaslužen publicitet.

Knjiga grafičkih standarda

CARNet je u 1998. godini objavio knjigu grafičkih standarda kojoj je osnovna svrha nedvosmisleno određivanje pravila o apliciranju CARNetova logotipa. Ta knjiga također definira i sadrži pravila i upute o uporabi ostalih elemenata vizualnog identiteta CARNeta. Ostalim elementima vizualnog identiteta obuhvaćen je znak Croatian Smile te grafički razrađeni elementi koncepcije koncentričnih krugova koji simboliziraju povezanost i širenje informacija.

Kako se logotip i drugi elementi vizualnog identiteta apliciraju u širokom rasponu različitih vizualnih sadržaja, od velike je važnosti njihova prepoznatljivost i pravilna identifikacija. Iz tih je razloga dosljednost uporabe logotipa i ostalih elemenata vizualnog identiteta nužna, a osigurava se poštivanjem pravila i uputa iz knjige grafičkih standarda.

Knjiga grafičkih standarda namijenjena je oblikovateljima, grafičkim djelatnicima, webmasterima i svima koji prigodom izrade osnovnih aplikacija i promidžbenih materijala koriste logotip CARNeta. U njoj su jasno navedena pravila i upute o načinu uporabe logotipa uz objašnjenja:

 • gdje je logotip CARNeta dopušteno, a gdje ga nije dopušteno uporabiti
 • gdje je uporaba logotipa CARNeta obvezatna
 • kako je logotip CARNeta dopušteno, a kako ga nije dopušteno uporabiti.

Određni dijelovi knjige grafičkih standarda sadrže i obavijesti namijenjene svima koji dolaze u doticaj s CARNetovim službenim dokumentima. Ti dijelovi knjige pojašnjavaju kako se službeni CARNetovi dokumenti rabe te kako se upisuju dodatne informacije a da se ne prekrše pravila o uporabi logotipa.

Putem Ureda za odnose s javnošću, koji je s radom započeo u listopadu 1996., CARNet nastoji informirati korisnike i širu javnost o vlastitim aktivnostima i postignućima te kontinuirano upućivati na nužnost primjene Interneta i informacijskih tehnologija.

Objavljene publikacije u 1998. i 1999. godini

 • Prospekti za projekte
 • Telemedicina u elektrostimulaciji srca
 • Umjetnine Hrvatske na Internetu
 • Automatski teleskop
 • Web GIS - Geografski podaci na mreži
 • Rječnik citogenetičkih pojmova
 • Osnove humane genetike
 • www.hr - početna stranica Hrvatske
 • www.vlada.hr- Web stranice Vlade Republike Hrvatske
 • Prikaz arhivske službe Republike Hrvatske na Internetu
 • Hrvatski kemijski poslužitelj
 • Pretraživanje Interneta u Hrvatskoj
 • CARNet novosti
 • Centar za online baze podataka
 • Sustav eksperimentalnih faksnih poslužitelja
 • Standardi i norme u području radiokomunikacija
 • Standardi i norme u području telekomunikacija
 • Referalni centar za programski sustav Mathematica
 • Referalni centar NAG
 • Prospekt za Animafest '98.
 • Letak za predstavljanje sustava za videokonferencije na sajmu Info '98.
 • Prospekt "Što CARNet nudi hrvatskim studentima" za akciju "CARNetjedan"
 • Knjiga grafičkih standarda CARNeta
 • Opći prospekt CARNeta
 • Prospekt "CARNet je vaša studentska povlastica" za akciju "CARNet za beucoše"
 • Letak za predstavljanje DNS službe na sajmu Info '99.
 • Letak u svrhu poziva na učešće na CARNetovoj korisničkoj konferenciji CUC '99
 • Brošura povodom CARNetove korisničke konferencije CUC '99
 • CD sa radovima sa CARNetove korisničke konferencije CUC '99