NACIONALNI SERVISI

CARNet je uspostavio i održava dva servisa, administriranje hrvatskoga domenskoga prostora i centar za prevenciju i otklanjanje problema vezanih uz sigurnost racunalnih mreža, koji djeluju kao nacionalni servisi na području Republike Hrvatske.

 

Administriranje hrvatskoga domenskog prostora

Osnovna zadaća CARNetove DNS službe je briga o organizaciji i održavanju 'hr' nacionalnoga domenskog Internet prostora, tj. provodenje registriranja i aktiviranja sekundarnih domena unutar vršne 'hr' domene.

CARNet DNS služba organizirana je i ustrojena sredinom 1997. godine iako registracija domena ispod vršne 'hr' domene kao servis postoji od pocetka Interneta u Hrvatskoj (1992. god.).

15. srpnja 1998. pušten je u pogon javni WWW poslužitelj CARNetove DNS službe s pretraživacem imena domena.

Pravila i rješenja

Na osnovi ovlasti koje je dao Internet Assigned Number Authority, Upravno vijeće Hrvatske akademske i istraživacke mreže - CARNet, kao administrator 'hr' domene, donosi 15. srpnja 1998. Pravilnik registracije sekundarnih domena unutar vršne 'hr' domene.

15. studenoga 1998. CARNetova DNS služba pocinje izdavati rješenja o dodjeli sekundarne domene unutar vršne 'hr' domene.

U studenome 1999. CARNet DNS služba najavila je promjene Pravilnika. Dana 24. studenoga 1999. na web stranicama DNS službe objavljeni su dokumenti koje CARNet i DNS služba CARNeta predlažu kao prijedlog novoga ustroja vršne 'hr' Internet domene:

HR-TLD-Koncepcija (ver. 1.1) - dokument koji sadrži osnovna konceptualna nacela implementirana u novomu Pravilniku

HR-TLD-Pravilnik - prijedlog novoga Pravilnika (Pravilnik o ustroju vršne 'hr' Internet domene i postupcima upravljanja vršnom 'hr' domenom)

HR-TLD-Odluka - prijedlog Odluke o naknadama za usluge HR-TLD službe

Prema novom prijedlogu ustroja vršne 'hr' Internet domene, medu ostalim, omogućila bi se registracija dodatnih domena za pravne i fizicke osobe unutar posebne poddomene 'hr' domene.

Prijedlog novoga Pravilnika te cjelokupan rad DNS službe predstavljen je na sajmu INFO '99., a 1. prosinca 1999. održan je i Okrugli stol putem kojeg su strucna javnost i sve zainteresirane strane ukljucene u promišljanje i pronalaženje najboljih rješenja za ustroj i upravljanje vršnom 'hr' domenom.

Pravila i rješenja

Na osnovi ovlasti Internet Assigned Number Authority, Upravno vijeće Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet, kao administratora "hr" domene, donosi 15. srpnja 1998. Pravilnik registracije sekundarhih domena unutar vršne "hr" domene.

15. studenog 1998. CARNetova DNS služba počinje izdavati rješenja o dodjeli sekundarne domene unutar vršne "hr" domene.

U studenom 1999. god. CARNet DNS služba najavila je promjene Pravilnika.

Dana 24.11.1999. objavljeni su na web stranicama DNS službe http://www.carnet.hr/DNS/NoviPravilnik.html dokumenti koje CARNet i DNS služba CARNeta predlažu kao prijedlog novog ustroja vršne "hr" Internet domene:

HR-TLD-Koncepcija (ver. 1.1) - dokument koji sadrži osnovna konceptualna načela, implementirana u novom Pravilniku

HR-TLD-Pravilnik - prijedlog novog Pravilnika (Pravilnik o ustroju vršne "hr" Internet domene i postupcima upravljanja vršnom "hr" domenom)

HR-TLD-Odluka - prijedlog Odluke o naknadama za usluge HR-TLD službe

Dana 1.12.1999. održan je i Okrugli stol na ist temu.

Statistički pokazatelji

Grafikon rasta broja domena za razdoblje prosinac 1992. - prosinac 1999.

Izvještaj rada za aktivnosti: registracija, aktiviranje i promjene domena - godina 1999.

1999. godina

Ukupno obrađnih

Registracija

Aktiviranje

Promjena

Siječanj

241

194

180

47

Veljača

273

244

216

30

Ožujak

274

154

132

122

Travanj

171

127

110

44

Svibanj

172

108

97

64

Lipanj

121

87

67

34

Srpanj

153

84

72

70

Kolovoz

85

57

43

28

Rujan

135

104

81

31

Listopad

101

101

89

40

Studeni

199

147

126

52

Prosinac

233

165

134

68

UKUPNO

2158

1572

1347

630

CARNet CERT

U sklopu CARNeta djeluje Centar za prevenciju i otklanjanje problema vezanih uz sigurnost racunalnih mreža - CARNet CERT (CARNet Computer Emergency Response Team).

Od svoga osnutka 1996. godine do danas zadržao je kontinuitet jedinstvenoga mjesta kontakta za CARNetovu zajednicu i ostale ustanove u Hrvatskoj spojene na Internet te središta za prikupljanje podataka o sigurnosnim problemima. Kao takav cini središnje mjesto u koje se prijavljuju svi incidenti vezani uz sigurnost racunala i racunalnih mreža. Takoder osigurava komunikaciju sa svim stranama ukljucenim u incident.

Cilj CARNet CERT-a je smanjenje mogucnosti provale u racunalne sustave i troškova osiguranja racunalnih mreža od provala te umanjivanje šteta izazvanih provalama u racunalne sustave. CARNet CERT pruža informacije o zaštiti racunala i racunalnih mreža, ukljucujuci poznate nedostatke u pojedinim sustavima, tehnike zaštite i rano upozorenje na moguce provale, a pohranjuje i informacije, alate i tehnike vezane uz sigurnost racunala i racunalnih mreža.

C-CERT je clan FIRST-a (Forum of Incident Response and Security Teams) i dobro je povezan sa slicnim organizacijama u svijetu.

U tijeku 1998. i 1999. registriran je porasta broja upita upućen CERT-u. To objašnjavamo u prvom redu porastom obujma korištenja Interneta, što izravno utjece na kolicinu sigurnosnih problema.

Osim još vecega broja upita, CERT je pojacano djelovao i na ostalim podrucjima. Ostvareni su kontakti s osobama zaduženim za sigurnost racunalnih sustava izvan CARNeta, u razlicitim organizacijama spojenim na Internet, kao što su ISP-ovi, banke i sl. CERT je predstavljen i na MIPRO-u, važnoj konferenciji iz podrucja znanstvenog istraživanja. Te aktivnosti sve više utvduju CERT-ov put k središnjem autoritetu za racunalnu sigurnost.