CARNetova korisnička konferencija (CUC)

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet 1999. godine organizirala je prvu korisničku konferenciju CARNet User Conference pod naslovom "Internet Learning", kojoj je osnovni cilj bio aktiviranje korisničke zajednice. Na konferenciji su raspravljana pitanja Interneta u izobrazbi, udaljenoga učenja, potpore korisnicima te CARNetova programa za izobrazbu naprednih korisnika Training the Trainers.

Sa željom da CARNet Users Conference postane tradicionalan godišnji događaj koji okuplja korisnike iz Hrvatske i svijeta i pruža im obavijesti o novostima u informacijskim tehnologijama te mogućnost da razmjenjuju ideje i iskustva, CARNet je od 28. do 30. rujna 1999. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu okupio 247 sudionika iz Hrvatske i svijeta te 36 predavača, medu kojima je bio i predstavnik TERENE. Valja istaknuti da su pozvani predavači Jill Foster (Netskills, Newcastle, UK) i George Munroe (Unite Discovery, Belfast, Northern Ireland, UK) značajno pridonijeli uspjehu konferencije.

U službenom je programu, uz pozvana predavanja, predstavljeno 25 radova, a održane su dvije radionice i tri panela. Osim službenoga, konferencija je imala i dodatni program.

U sklopu Web festivala službeni je žiri birao najbolje web stranice obrazovnoga sadržaja. Zaprimljeno je 55 prijava, a od 21 web stranice, koliko ih je bilo u konkurenciju, nagrađene su:

  • E-škola fizika (prva nagrada)
  • Interaktivna fiziologija (druga nagrada)
  • Vodič kroz zanimanja (treća nagrada)
  • Periodni sustav elemenata (nagrada korisnika).

Također, sudionici konferencije imali su mogućnost ocjenjivati najbolje radove i najbolja predstavljanja na konferenciji. Najboljim je radom ocijenjena E-škola fizika, prof. Petar Pervan, a najboljim predstavljanjem Znakovni jezik g. Jerka Bana.

Nakon završetka konferencije izdan je zbornik konferencije na CD-ROM-u sa svim relevantnim obavijestima o CUC '99. Zbornik je distribuiran svim sudionicima, predavačima, sponzorima, partnerima, novinarima te CARNetovim koordinatorima ustanova članica CARNeta. Za 2000. godinu CARNet priprema drugu korisničku konferenciju pod naslovom "Quest for Information".

Sve obavijesti o konferenciji CUC, uključujući i zbornik CUC '99., mogu se naći na adresi http://www.carnet.hr/CUC/.

Javna računala

Osnovna funkcija javnih računala je omogućavanje pristupa računalnoj mreži i mrežnim servisima pojedincima iz akademske i istraživačke zajednice koji nisu u mogućnosti takav pristup ostvariti u svojoj matičnoj ustanovi. Ostalim građanima Republike Hrvatske također se nudi ta usluga, ali na ograničeno vrijeme i isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe. Osim toga putem javnih računala nudi se usluga gostujućih informacijskih servisa. Različitim neprofitnim, državnim, međunarodnim udrugama, ustanovama, skupinama ili, iznimno, pojedincima omogućen je razvoj informacijskih servisa s ciljem da se potakne razvoj i obogati hrvatski informacijski prostor. Tu se u velikoj mjeri radi o WWW stranicama, te manjem broju mailing lista.

Javna računala, kao uslugu krajnjim korisnicima, CARNet razvija od 1991. godine. Osim središnjega javnog računala smještenog u SRCU u Zagrebu, uspostavljena su i javna računala u Splitu, Osijeku i Puli.

  • korisnički računi

Ukupan broj korisničkih računa otvorenih na sva četiri javna računala potkraj 1999. iznosio je više od 13 tisuća. Međutim, u tijeku 1999., zbog istjecanja korisničkih prava, na javnim računalima obrisano je 4459 korisničkih računa, mahom korisnika izvan akademske i istraživačke zajednice.

Prate li se osnovne kategorije korisnika, uočljivo je značajno povećanje učeničke populacije među korisnicima javnih računala te stagnacija kategorija koje čine pripadnici akademske i istraživačke zajednice; to svakako valja objasniti razvojem mreže CARNet kojim su stvoreni uvjeti za uporabu mreže putem računala u ustanovama članicama CARNeta.

  • gostujući informacijski servisi

Usluga gostujućih informacijskih servisa novijeg je datuma. Prvi gostujući servisi nastali su još 1994. godine, ali usluga je službeno pokrenuta na svim javnim računalima 1996. godine.

Do kraja 1999. godine otvoreno je gotovo 400 gostujućih servisa, pri čemu se mahom radi o WWW stranicama. Tijekom 1998. i 1999. godine otvoreno je više od 50% od ukupnog broja gostujućih servisa.

Javni modemski ulazi

Usluga udaljenog pristupa mreži CARNet jedna je od temeljnih usluga korisnicima koju CARNet pruža od samog nastanka. Sustav su početkom 1998. godine činila 82 modema instalirana u Dubrovniku, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu i Zagrebu.

Tijekom 1998. započet je razvoj novog sustava Javnih modemskih ulaza (JMU) kojim se osigurava veća kvaliteta usluge (veći broj modema, veće brzine rada, jedinstveni telefonski broj), identifikacija i autorizacija korisnika te kvalitetan nadzor i mjerenje.

Nakon eksperimentalnog rada, sustav je krajem listopada objavljen kao servis za ustanove članice.

Od planiranih 1080 modemskih ulaza (600 za čvorište u Zagrebu, po 120 za čvorišta Split, Osijek i Rijeku te po 30 za čvorišta u Puli, Varaždinu, Dubrovniku i Zadru) u 1998. je u rad pušteno po 120 modemskih ulaza u Zagrebu i Rijeci. Osiguran je jedinstven telefonski broj 100-222 (korisnici iz drugih županija moraju birati odgovarajući pozivni broj). Također je ustrojena i služba JMU, kojoj su se javile gotovo sve ustanove članice sa željom da se koriste sustavom JMU. Potkraj 1998. započeta je i podjela korisničkih računa krajnjim korisnicima. Tada je dodijeljeno više od 4200 korisničkih računa, a potkraj 1999. godine broj evidentiranih korisnika s pravom uporabe JMU sustava premašio je brojku od 50.000. Nažalost, od toga broja samo je 6400 aktivnih korisnika.

Sve obavijesti o sustavu JMU dostupne su putem www poslužitelja na adresi http://www.jmu.carnet.hr/.