Središnji informacijski servisi

Kroz izgradnju i održavanje središnjih informacijskih servisa CARNet nastoji osigurati kvalitetne informacije svim korisnicima Interneta, ali i utjecati na izgradnju kvalitetnog i prepoznatljivog informacijskog prostora Republike Hrvatske:

Središnji CARNetov WWW poslužitelj

Središnji CARNetov FTP poslužitelj

Imenički servisi

Poslužitelj PGP ključeva

www.hr

Cross

Središnji CARNetov WWW poslužitelj (http://www.carnet.hr/)

Nakon što je prvo reduciran, a zatim i (u tijeku 1997.) napušten središnji gopher poslužitelj, WWW poslužitelj je postao središnjim informacijskim poslužiteljem CARNeta. Uspostavljen je 1994., a njegova inačica 4.0 objavljena je 2. lipnja 1998. i odlikuje se ne samo novim oblikovanjem grafičkih elemenata nego i temeljito obnovljenim sadržajem i informacijama predstavljenim na kvalitetniji način. U 1999. godini nastavljeno je održavanje WWW poslužitelja, a obavljene su i pripreme za izradu nove inačice.

Središnji CARNetov FTP poslužitelj (ftp://ftp.carnet.hr)

CARNetov FTP poslužitelj u radu je od 1992. godine. Od samog početka služi kao arhiv programske podrške čiju uporabu CARNet službeno preporuča za različite računalne platforme. Osim toga sadrži arhiv temeljnih dokumenata CARNeta (CDA), obrazaca, te materijala C-CERT-a i tečajeva za krajnje korisnike. Također je omogućeno stvaranje kvalitetnih arhiva koje održavaju pojedine korisničke skupine te prenošenje (mirroriranje) sadržaja interesantnih FTP ili WWW poslužitelja iz svijeta. Na taj način stvoren je značajni arhiv koji danas na gotovo 30 GB diskovnog prostora, uz već navedeno, službeno prenosi i dokumentaciju vezanu uz funkcioniranje Interneta (RFC, FYI, I-Draft arhive), TUCOWS zbirku mrežne programske podrške za osobna računala, GNRT priručnik za korisnike u izdanju TERENE, GNU arhiv javno dostupne programske podrške, arhive vezane uz programski jezik Java, Linuxberg arhivu programske podrške za Linux, Apache Software Fundation arhivu te niz drugih značajnih sadržaja.

Osim na standardni način, putem ftp klijenta, CARNetovu poslužitelju može se pristupiti i preko WWW stranica na adresi http://www.carnet.hr/FTP koje osim pregleda sadržaja nude i WWW sučelja prema Zarchie i Archie sustavima za pretraživanje.

Statistika pristupa:

Mjesec

Broj prenesenih datoteka

Preneseno bytova

Prosječno preneseno datoteka (na dan)

Prosječno preneseno bytova (na dan)

12/96

12.946

2.724.077.917

418

87.873.481

12/97

21.875

6.834.278.154

706

220.460.585

12/98

29.960

9.279.326.537

966

299.333.114

12/99

63.670

12.765.381.097

2053

411.786.487

Imenički servisi

Rad na imeničkim servisima, uvijek aktualnom problemu Interneta, u eksperimentalnom je obliku prisutan od samog početka razvoja CARNeta. Od kraja 1996. godine započinje i pokretanje odgovarajućih javnih servisa na razini mreže CARNet. U 1996. godini napušten je, tijekom 1993. i 1994. razvijen sustav Gopis i pokreću se prvo Netfind i Katalog osobnih stranica pa zatim, početkom ožujka 1997., i Whois++. Tijekom 1998. godine započet je eksperimentalni rad na sustavu LDAP koji se planira uvesti u uporabu tijekom 2000.

Pristup i dodatne informacije o imeničkim servisima koje gradi CARNet moguće je dobiti putem WWW poslužitelja na adresi http://ds.carnet.hr/

Netfind

U prosincu 1996. godine instaliran je i pušten u rad Netfind poslužitelj na računalu ds.carnet.hr http://ds.carnet.hr/netfind/.

Tijekom 1997. godine Netfind servis broji nešto više od 8.400 pristupa ukupno ili prosječno 700 pristupa na mjesec.

U 1998. godini ukupni broj pristupa neznatno je narastao, na gotovo 9.000, s mjesečnim prosjekom od 740 pristupa. Tijekom 1999. godine broj pristupa poslužitelju zadržao se na razini 1998. godine što treba tumačiti povećanom popularnošću ostalih srodnih servisa te prestankom razvoja i održavanja globalnog Netfind sustava.

Whois++

Servis je hijerarhijski organiziran i, osim glavnog index poslužitelja, za cijeli CARNet pokrenuta su i četiri regionalna index poslužitelja (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek).

Temelj sustava čine Whois++ poslužitelji ustanova, kojih je potkraj lipnja 1997. bilo 39, a potkraj 1998. godine 63, pri čemu valja istaknuti potpunu pokrivenost splitske regije. Dok u lipnju 1997. Whois++ servis ima 17.125 slogova (e-mail adresa), potkraj prosinca 1998. taj broj premašuje 25.000, da bi se u tijeku 1999. približio brojci od 30.000 slogova.

U tijeku 1997. godine glavni index poslužitelj ukupno broji nešto više od 8500 pristupa. U 1998. broj pristupa je narastao na više od 11.600, a u tijeku 1999. neznatno je povećan.

Slično Netfind servisu, popularnost ostalih srodnih servisa utemeljenih na Web tehnologiji ili LDAP protokolu utjecala je na smanjen interes korisnika za uporabu whois++ servisa. Servis je dostupan putem adrese http://ds.carnet.hr/whois/.

Katalog osobnih stranica

U lipnju 1996. god. u pogon je pušten Katalog osobnih stranica (http://www.carnet.hr/korisnici/katalog.html) koji je samostalno razvijen kao sustav za automatizirano generiranje kataloga osobnih WWW stranica korisnika na registriranim računalima u CARNetu. Potkraj 1996. servis broji više od 1.300 osobnih stranica s 30 registriranih računala. Potkraj 1997. broj stranica je narastao na 2.623 s 39 računala, krajem prosinca 1998. evidentirano je 3.070 osobnih stranica s 44 registrirana računala da bi se u prosincu 1999. godine dostigla brojka od 55 registriranih računala s više od 3200 osobnih stranica. Broj pristupa WWW stranicama kataloga u 1999. god. narastao je do gotovo 1.000 pristupa tjedno.

Poslužitelj PGP ključeva

Tijekom lipnja 1998. godine u pogon je pušten CARNetov poslužitelj javnih PGP ključeva. Instaliran je na računalu ds.carnet.hr i dio je mreže sličnih poslužitelja unutar lanca keys.pgp.net pod adresom keys.hr.pgp.net. Poslužitelju se može pristupiti slanjem elektroničke pošte na adresu: pgp-public-keys@carnet.hr ili putem WWW sučelja na adresi: http://ds.carnet.hr/pgp-public-keys/.

Broj ključeva u bazi je na kraju 1998. godine bio 278.796, od čega je 496 iz .hr domene. Broj obrađenih zahtjeva upućenih izravno od korisnika u prosjeku iznosi više od 200 na mjesec, pri čemu je gotovo 80% postavljeno putem WWW sučelja.

Na kraju 1999. godine ukupan broj ključeva u bazi je bio 388.165 od čega je 692 iz hr domene. Broj obrađenih zahtjeva neznatno je porastao u odnosu na 1998. godinu uz napomenu da se i nadalje glavnina upita postavlja putem WWW sučelja.

www.hr

Informacijski servis WWW.hr (http://www.hr/) sastoji se od dvaju dijelova: početne WWW stranice Republike Hrvatske s osnovnim podacima o Hrvatskoj, i službenog CARNetova popisa (kataloga) WWW poslužitelja u Hrvatskoj.

Razvoj poslužitelja WWW.hr pokrenut je krajem 1993. god., a poslužitelj je službeno započeo s radom u veljači 1994. kada je prijavljen na tada jedini popis WWW poslužitelja pri CERN-u.

U 1998. godini izvedena je nova početna stranica Republike Hrvatske, s novim grafičkim oblikovanjem i sadržajem, te je početkom prosinca 1998. objavljena kao "Izdanje 1999.". U lipnju 1998. godine izrađena je nova osnovna stranica kataloga te izvedena statistika koja prati promet. Katalog bilježi u prosjeku nešto više od 11.000 upita na dan. Na katalogu WWW.hr nalazi se ukupno 2.506 različitih URL adresa raspodijeljenih u 15 osnovnih kategorija i 261 podkategoriji. S obzirom na to da se neke adrese nalaze u više kategorija, ukupno je prijavljeno 2.960 stranica. Mjesečno se uvažava u prosjeku 107 prijava, dok ih se 37 odbacuje. U 1998. godini broj pristupa stabilizirao se na prosječno 313.000 pristupa poslužitelju na tjedan.

Tijekom 1999. godine proveden je Natječaj za likovno oblikovanje World Wide Web sadržaja na poslužitelju WWW.HR za 2000. godinu. Dodijeljene su dvije treće nagrade, a nijedno ponuđeno rješenje nije prihvaćeno u cijelosti. Potkraj prosinca 1999. izrađena je nova početna stranica, s novim grafičkim rješenjem osjetljive karte RH, te objavljena je kao "Izdanje 2000". U katalogu www.hr nalazi se 15 kategorija i 300 podkategorija s ukupno 4147 prijavljenih stranica. Mjesečno se uvažava prosječno 107 prijava, dok ih se 85 odbacuje. U 1999. broj zahtjeva iznosio je oko 600.000 pristupa poslužitelju tjedno. Redovito se obavlja provjera dostupnosti prijavljenih stranica te se nedostupne stranice brišu iz kataloga.

Croatian Search Service - CROSS (http://cross.carnet.hr)

CROSS je pretraživački mehanizam (search engine), odnosno informacijski sustav s WWW korisničkim sučeljem kojim je moguće pretraživati WWW stranice i mrežne novine (USENET). CROSS pretražuje samo stranice na WWW poslužiteljima u ".hr" vršnoj Internet domeni, odnosno članke iz "hr." hijerarhije mrežnih novina. Mogućnost pretraživanja mrežnih novina uvedena je potkraj 1998. godine.

CROSS je počeo raditi 1996. kao eksperimentalni servis, a 1997. je u cijelosti preseljen na novu adresu http://cross.carnet.hr/. Početkom 1998. broj objekata u bazi prvi je put bio veći od 100.000, a potkraj godine premašio je 230.000. Broj upita na dan povećao se s više od 1000 u srpnju na više od 2000 potkraj godine. Broj upita na mjesec gotovo se utrostručio te premašio 60.000. U 1999. broj objekata u bazi dostigao je gotovo 300.000, a broj upita premašio je potkraj godine brojku od 100.000 mjesečno.