Središnji poslužitelji

Uspostavom i održavanjem središnjih poslužitelja CARNet želi svojim korisnicima osigurati kvalitetnu razmjenu i pristup informacijama:

Caching sustav (proxy poslužitelji)

Kako bi se na najbolji mogući način iskoristila propusnost mrežne infrastrukture CARNeta, a posebno veza s ostatkom Interneta, posebna je pozornost posvećena sustavu cachinga u CARNetu. Caching sustav u CARNetu čine središnji caching poslužitelj proxy.srce.hr, četiri regionalna poslužitelja te manji poslužitelji u pojedinim ustanovama. Poslužitelji su hijerarhijski povezani sa središnjim poslužiteljem.

U tijeku 1998. godine posebna je pozornost bila posvećena radu središnjega poslužitelja. Potkraj godine instalirana je nova inačica programske potpore (Squid 2.1.), kojom je postignuto bitno poboljšanje servisa u učinkovitom posluživanju većega broja korisnika jer su izbjegnuti zastoji u radu. Tijekom 1999. nastavljena je modernizacija središnjega poslužitelja zamjenom postojećega računala jačim, a osim toga instalirana je i nova programska potpora (Squid 2.2). U 1998. godini udio dokumenata koji su dohvaćani s diska na poslužitelju iznosio je 37 do 44 posto, varirajući bez određene pravilnosti. Takav se trend nastavio i u 1999. godini, uz lagan pad prouzročen u prvom redu povećanjem propusnosti i ukupnoga prometa u CARNet mreži.

Valja istaknuti da navedeni podaci opravdavaju uporabu caching sustava, ali kako bi se izbjegla stagnacija i pad kvalitete usluge, pripremljen je plan reorganizacije caching sustava u skladu s razvojem CARNet mreže.

U tijeku 1999. godine izmjeren je sljedeći promet na središnjem proxy poslužitelju:

Udio dokumenata koji se dohvaćaju s diska na poslužitelju iznosi 37 do 44 posto te varira bez određene pravilnosti. Takav postotak opravdava uporabu caching sustava.

Poslužitelj mrežnih novina (http://news.carnet.hr)

Poslužitelj mrežnih novina jedan je od prvih CARNetovih servisa. Osim što prenosi svjetske diskusijske skupine, posebna se pozornost posvećuje potpori hrvatskom dijelu mrežnih novina (skupine u hr. dijelu osnovne hijerarhije). Taj se poslužitelj može smatrati središnjim poslužiteljem mrežnih novina u Hrvatskoj.

U tijeku 1998. godine članci su se razmjenjivali s HT-ovim poslužiteljem, s poslužiteljem HRT-a, s poslužiteljem sveučilišta u Beču, s FIDONET BBS-ima, s poslužiteljima na IRB-u i s poslužiteljem ISKON-a. Tijekom 1999. godine uspostavljena je i izravna razmjena članaka s poslužiteljima iz Makedonije i Slovenije. Velika većina članaka (47 posto) stiže posebnom satelitskom vezom.

Sredinom 1998. napravljena je temeljita reorganizacija sustava i instalirana je nova inačica programske potpore (INN 2.1), što je otvorilo mogućnost znatno bržega prihvata novih članaka (i do 10 puta). U 1999. programska je potpora unaprijeđena (INN 2.2.2.) kako bi se izbjegao mogući Y2K problem. U tijeku 1998. godine na dan je pristizalo na poslužitelj oko 270.000 članaka. U 1999. taj se broj povećao na gotovo 450.000 članaka na dan, uz stalni porast od 10.000 članaka mjesečno.

Dnevna količina podataka iznosi približno 600 MB. Putem poslužitelja moguće je pratiti 11.521 skupinu, od čega je 171 iz hr. hijerarhije.

Prosječan broj korisnika koji istovremeno pristupaju servisu varira u rasponu od 40 do 75, ovisno o dijelu dana.

Središnji poslužitelji mailing (distribucijskih) lista

Distribucijske liste u CARNetu mogu se podijeliti u dvije skupine: službene CARNet liste (poslužitelj na adresi listproc@carnet.hr) i liste otvorene na zahtjev korisnika (poslužitelj na adresi listproc@list.carnet.hr). Do kraja 1999. uz 13 CARNetovih službenih lista registrirano je i 29 lista otvorenih na zahtjev korisnika.

CARNetov IRC poslužitelj (http://irc.carnet.hr)

Internet Relay Chat jedan je od popularnih servisa za komuniciranje korisnika koji od 1992. podržava i CARNet. Uz glavni hrvatski IRC poslužitelj na adresi irc.carnet.hr, IRC servis u CARNetu danas čine i više pomoćnih poslužitelja na ustanovama članicama. Tijekom 1998. godine priređene su WWW stranice servisa na adresi http://irc.carnet.hr/irc/.