Vijeće korisnika

Vijeće korisnika čine koordinatori za CARNet ustanova članica CARNeta. Uloga Vijeća je savjetodavna spram ravnatelja CARNeta i temelji se na prijedlozima za poboljšanje postojeće infrastrukture i usluga, te za uvođenje novih projekata iz djelokruga CARNeta.

16. listopada 1998., u prostorijama Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu održana je druga sjednica Vijeća korisnika CARNeta.

Izabrani su predsjednik i predsjedništvo Vijeća korisnika:

Za predsjednika Vijeća korisnika izabran je

  • dr. Radovan Brako, CARNet koordinator Instituta Ruđer Bošković.

Izabrani članovi predsjedništva jesu:

  • mr. sc. Alka Korin-Lustig – Građevinski fakultet, Rijeka
  • dr. sc. Damir Sapunar – Medicinski fakultet, Split
  • g. Roberto Vdović – Arhitektonski fakultet, Zagreb
  • dr. Toni Nikolić – Prirodoslovno matematički fakultet, Zagreb

Od predsjedništva se očekuje poticanje i koordiniranje rada Vijeća kao samostalnog tijela.


Na svojoj trećoj sjednici, održanoj 24. studenoga.1999. Vijeće je usvojilo poslovnik rada, upoznalo se s radom CARNeta u prethodnoj godini te s planovima i prioritetima za 2000. godinu. Treća sjednica Vijeća održana je uspješno putem videokonferencije između gradova: Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba.

Ugovori s članicama

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet i punopravne članice potpisale su potkraj 1998. godine Ugovor o međusobnim pravima i obvezama vezanim uz uporabu usluga i resursa CARNeta. Ugovorom su jasnije i potpunije definirana uzajamna očekivanja, a postojeći odnosi pravno formalizirani. Tijekom 1999. godine Ugovore su potpisale pridružene članice CARNeta, dok će se u 2000. godini potpisati Ugovori s privremenim članicama.

"CARNetjedan"

"CARNetjedan" je akcija Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet kojoj je svrha informirati studente, profesore i ostale djelatnike članica o uslugama CARNeta i Interneta u njihovim ustanovama kako bi se što više i što kvalitetnije mogli njima služiti.

Potrebu za akcijom koja bi se odvijala u samoj članici CARNet je prepoznao u činjenici da se još uvijek velik broj članova akademske zajednice nije počeo u svojim ustanovama služiti Internetom, njegovim servisima i uslugama. Ujedno, dio postojećih korisnika Interneta ne ostvaruje prava na uporabu Interneta u svojoj ustanovi. Vrlo bitan, iako ne i jedini razlog tomu jest nedovoljna informiranost o postojanju servisa i usluga koje akademskoj zajednici pruža CARNet.

U tijeku 1998. godine domaćini akcije "CARNetjedan" bili su Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Fakultet političkih znanosti i Grafički fakultet u Zagrebu. Više od 300 studenata, profesora i djelatnika navedenih fakulteta posjetilo je prezentacije o Internetu i CARNetu; minitečajeve elektroničke pošte završilo je 180 polaznika, a broj osoba s otvorenim korisničkim računima udvostručen je na svim fakultetima.

U 1999. godini pozitivan odjek akcija je ostvarila na Medicinskom fakultetu, Veterinarskom fakultetu, Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, na Fakultetu prometnih znanosti te u Studentskom domu "Stjepan Radić"

         

Za istaknuti je da će se akcija "CARNetjedan" tijekom 2000. godine proširiti i na ostale gradove u Hrvatskoj.