Služba za članice

S porastom broja članica spojenih u mrežu CARNet povećao se i broj kontakata između predstavnika članica i CARNeta. Stoga je 10.12.1996. godine osnovana Služba za članice radi ostvarivanja što kvalitetnije globalne suradnje izmeđ članica i CARNeta.

Služba za članice je prvo kontaktno mjesto u CARNetu za nove članice, ali i stalna podpora službenim predstavnicima svih članica. Rad Službe temelji se na davanju informacija o uslugama koje članicama pruža CARNet i na prikupljanju informacija o djelovanju i potrebama članica vezanih uz uporabu usluga i servisa CARNeta.

Zajednički je cilj svih aktivnosti Službe za članice da suradnjom s kontakt s osobama koje predstavljaju svoju ustanovu samu članicu potaknu:

  • na što bolju primjenu i uporabu CARNetovih resursa u članici
  • na intenzivno planiranje proširenja uporabe informacijskih tehnologija
  • ovisno o potrebama u djelatnosti, na planiranje stalne nadogradnje vlastite postojeće računalno-komunikacijske infrastrukture koja je temelj za uporabu CARNetovih resursa u članici
  • na organiziranje izgradnje vlastitih mrežnih informacijskih servisa.