U 1999. na CARNet je spojeno ukupno 13 novih institucija.

Slijedi popis institucija i brzine spojnosti:

Nazivinstitucije Mjesto Datum spajanja Brzina

Studentski dom "Stjepan Radić"

Zagreb

1/20/99

384 kbps

Studentski dom "Lašćina"

Zagreb

1/21/99

2 Mbps

Medicinski fakultet, Hrvatski institut za istraživanje mozga

Zagreb

3/5/99

10 Mbps

Umjetnička akademija

Split

3/24/99

33600 bps

Veleučilište u Splitu

Split

3/26/99

128 kbps

Katolički bogoslovni fakultet, Teologija u Rijeci

Rijeka

4/12/99

33600 bps

Hrvatski studiji

Zagreb

6/1/99

33600 bps

Visoka učiteljska škola u Splitu

Split

6/2/99

10 Mbps

Dubrovačke knijžnice

Dubrovnik

7/5/99

33600 bps

American College of Management and Tehnology

Dubrovnik

8/9/99

10 Mbps

Katolički bogoslovni fakultet

Zagreb

10/8/99

33600 bps

Katolički bogoslovni fakultet, Teologija u Đakovu

Đakovo

10/21/99

33600 bps

Tehnološko inovacijski centar Rijeka d.o.o.

Rijeka

12/28/99

33600 bps

Podaci za 1999. godinu:

Studentski centar u Zagrebu

Zagreb

1/14/99

384 kbps

Akademija likovnih umjetnosti

Zagreb

1/18/99

128 kbps

Građvinski fakultet

Split

1/22/99

10 Mbps

Sveučilišna knjižnica u Splitu

Split

1/22/99

10 Mbps

Pravni fakultet

Split

1/22/99

10 Mbps

Kemijsko-tehnološki fakultet

Split

1/22/99

10 Mbps

Sveučilište u Zagrebu-Rektorat

Zagreb

2/3/99

1 Mbps

Studentski dom Cvjetno naselje

Zagreb

2/10/99

128 kbps

Evanđoski teološki fakultet

Osijek

2/18/99

33600 bps

Medicinski fakultet

Osijek

2/19/99

33600 bps

Građvinski fakultet

Osijek

2/19/99

33600 bps

Strojarski fakultet

Slavonski Brod

2/19/99

33600 bps

Filozofski fakultet u Rijeci

Rijeka

2/22/99

10 Mbps

Fakultet prirodoslovno - matematičkih znanosti i odgojnih područja

Split

2/26/99

10 Mbps

Sveučilište u Splitu

Split

3/1/99

128 kbps

Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu

Dubrovnik

3/4/99

128 kbps

Medicinski fakultet

Rijeka

3/7/99

10 Mbps

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Zagreb

3/19/99

28800 bps

Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

Zagreb

3/19/99

33600 bps

Sveučilišna knjižnica Rijeka

Rijeka

4/14/99

33600 bps

Građvinski fakultet

Zagreb

4/29/99

768 kbps

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Zagreb

4/29/99

960 kbps

Arhitektonski fakultet

Zagreb

4/29/99

768 kbps

Farmaceutsko - biokemijski fakultet

Zagreb

4/29/99

960 kbps

Sveučilište u Rijeci - Rektorat

Rijeka

5/12/99

33600 bps

Institut građvinarstva Hrvatske d.d.

Rijeka

5/16/99

128 kbps

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Zagreb

6/4/99

512 kbps

Filozofski fakultet u Rijeci

Rijeka

7/1/99

100 Mbps

Medicinski fakultet

Rijeka

7/1/99

100 Mbps

Građvinski fakultet

Rijeka

7/2/99

100 Mbps

Ekonomski fakultet Rijeka

Rijeka

7/2/99

100 Mbps

Visoka pomorska škola Rijeka

Rijeka

7/19/99

100 Mbps

Pravni fakultet

Rijeka

7/21/99

100 Mbps

Sveučilište u Rijeci - Rektorat

Rijeka

7/23/99

128 kbps

Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"

Zagreb

7/23/99

2 Mbps

Prirodoslovno matematički fakultet - Biološki odsjek

Zagreb

7/26/99

512 kbps

Akademsko astronomsko društvo

Rijeka

8/21/99

33600 bps

Sveučilišna knjižnica u Splitu

Split

8/21/99

100 Mbps

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Zagreb

9/2/99

1.5 Mbps

Građvinski fakultet

Split

9/6/99

100 Mbps

Zagrebački računalski savez

Zagreb

9/6/99

1 Mbps

Gradska knjižnica Zadar

Zadar

9/8/99

128 kbps

Fakultet prirodoslovno - matematičkih znanosti i odgojnih područja

Split

9/15/99

100 Mbps

Kemijsko-tehnološki fakultet

Split

9/15/99

100 Mbps

Visoka učiteljska škola u Splitu

Split

9/15/99

100 Mbps

Pravni fakultet

Split

9/15/99

100 Mbps

Sveučilište u Zagrebu-Rektorat

Zagreb

10/1/99

128 kbps

Studentski dom Cvjetno naselje

Zagreb

10/8/99

1 Mbps

Fakultet prometnih znanosti

Zagreb

11/21/99

155 Mbps

Ekonomski fakultet Zagreb

Zagreb

11/21/99

155 Mbps

Institut građvinarstva Hrvatske d.d.

Split

12/6/99

10 Mbps

Pedagoški fakultet

Osijek

12/7/99

100 Mbps

Pravni fakultet

Osijek

12/7/99

100 Mbps

Ekonomski fakultet Osijek

Osijek

12/7/99

100 Mbps

Geodetski fakultet

Zagreb

12/12/99

155 Mbps

Građvinski fakultet

Zagreb

12/12/99

155 Mbps

Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Zagreb

12/15/99

100 Mbps

Tekstilno - tehnološki fakultet

Zagreb

12/15/99

100 Mbps

Prehrambeno - biotehnološki fakultet

Zagreb

12/15/99

100 Mbps

Stanje spojnosti na kraju 1999.

Brzina veze

Broj veza

19.2kbps

5

28.8kbps

18

33.6kbps

79

64kbps

1

128kbps

19

384kbps

2

1Mbps

0

2Mbps

6

xDSL

7

10Mbps

13

100Mbps

17

155Mbps

14

622Mbps

7

UKUPNO

188