Služba pomoći inženjerima računalnih sustava

Služba pomoći inženjerima računalnih sustava djeluje putem sljedećih servisa:

Služba pomoći inženjerima računalnih sustava (Helpdesk za sistemce) utemeljena je 27. svibnja 1998. i djeluje u sklopu Servisa za inženjere računalnih sustava. Služba pomoći omogućuje prijavu i rješavanje problema u instalaciji, upravljanju i održavanju čvornih računalnih sustava ustanova članica CARNeta.

Prema pravilima za pružanje pomoći, imenovani CARNetovi sistem inženjeri mogu dobiti savjete za rješavanje problema, detaljne upute ili izravno rješenje problema od CARNetovih stručnjaka.

U 1999. godini u Službu pomoći uključeni su i CARNetovi stručnjaci za mrežu i informacijske servise pa je na taj način kvantitativno, ali i kvalitativno, što je posebno važno za korisnike, prošireno područje kojim se Služba pomoći bavi. Služba pomoći sada djeluje kao osnovno mjesto za pomoć pri svim tehničkim pitanjima u CARNetu.

Ciljevi Službe pomoći su:

 • riješiti problem koji ima inženjer računalnoga sustava ustanove
 • osposobiti inženjera da sam riješi isti problem u sljedećem pojavljivanju
 • osigurati arhivu zahtjeva i događaja sa standardnim rješenjima (Arhiva standardnih pitanja trenutačno ima dvadesetak uputa. Ovo je područje na kojem postoji još značajnih mjesta za poboljšanja.
 • pratiti probleme inženjera te tako određivati smjernice budućih aktivnosti.

Pomoć se pruža prema kategorizaciji poslova u četiri skupine: osnovno održavanje, napredno održavanje, izvanredno održavanje te posebno održavanje. Problem je Službi pomoći moguće prijaviti putem web-sučelja, elektroničkom poštom, telefaksom ili telefonom. Rješavanje problema može se pratiti Web sučeljem, osiguravajući privatnost podataka, a opis većine intervencija šalje se i elektroničkom poštom.

U 1998. i 1999. ukupno je zaprimljeno 176 zahtjeva za rješavanje problema, što je i izvršeno u 933 intervencije.

Još postoji velik broj problema koji se rješavaju "u hodu", najčešće telefonskim davanjem savjeta, iako se neprestano radi na upućivanju inženjera i CARNetovih stručnjaka na formalne kanale Službe pomoći.

Upravljanje računalnim sustavima ustanova članica

Do 1998. god. upravljanje računalnim sustavima ustanova članica izvođeno je tek na njihov zahtjev za intervencijom. Također, ustanove nisu imale stalnu osobu zaduženu za rješavanje njihovih problema, nego se zahtjev upućivao nadležnom CARNetovu odsjeku.

Od početka 1998. god. provodi se redoviti nadzor računalnih sustava ustanova članica. Za čvorno računalo ustanove kojim ona ostvaruje svoj priključak na CARNet te niz mrežnih usluga ustanova imenuje CARNetova sistem-inženjera s kojim CARNet kontaktira u vezi s tehničkim pitanjima. Njihova je obveza instalacija, konfiguriranje i održavanje računala prema zahtjevima ustanove.

Upravljanje se izvodi mrežom, uz mjesečni dolazak u ustanovu na izravni pregled, arhiviranje podataka i konzultacije. Sve se intervencije na računalnim sustavima ustanova bilježe na središnjem mjestu u CARNetu.

CARNet neprestano ohrabruje ustanove na zapošljavanje vlastitoga sistem inženjera pa je nekoliko ustanova to i učinilo, dok su neke od CARNeta zatražile ponovno upravljanje.

Trenutačno CARNet obavlja upravljanje na 30 računalnih sustava ustanova koje nemaju svog inženjera.

U 1999. godini proveden je Natječaj za proširenje CARNetovih računalnih resursa u ustanovama članicama CARNeta. Na njega se prijavila 71 ustanova kojima je prema istraživanju o pokazateljima tehničkog iskorištenja računalne opreme te opsegu i kvaliteti korištenja računalnoga sustava kao Internetskoga poslužitelja zamijenjeno 15 čvornih računala novijima, dodijeljeno 10 hard diskova, pet CD uređaja i 20 trakovnih uređaja.

U sklopu priprema za doček 2000. godine zamijenjeno je novijima 16 nesukladnih čvornih računala u CARNetu.

Tečajevi za inženjere računalnih sustava

Prvenstveni je cilj tih tečajeva sadašnjim i budućim inženjerima računalnih sustava u CARNetu, a poslije i široj zajednici, dati potrebna temeljna i napredna znanja za uspješno upravljanje računalnim sustavom.

Tečajevi za inženjere računalnih sustava uspješno su održani u listopadu 1998., veljači 1999. te studenome 1999. Obuhvaćaju sve poslove potrebne za upravljanje lokalnom računalnom mrežom priključenom na CARNet, pokrivajući i šira znanja od posla upravljanja računalnim sustavom i odgovarajući na sva pitanja s kojima se inženjeri susreću u svojim ustanovama.

Predavači u tečajevima su vrhunski stručnjaci iz svojih područja, koji su opća znanja obogatili i golemim vlastitim iskustvom stečenim u višegodišnjem obavljanju tih poslova u CARNetu.

Polaznici su odabrani prema rezultatima upitnika o njihovim očekivanjima i predznanju, odnosno stanju računalne infrastrukture njihovih ustanova.

Polaznici su bili iz sljedećih ustanova: Policijska akademija, Zagreb, Metalurški fakultet, Sisak, Hrvatski državni arhiv, Imunološki zavod d.d., Zagreb, Poliklinika SUVAG, Zagreb, Srednja škola "Ivan Švear", Ivanić Grad, Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb, Brodarski institut, Zagreb, Institut "Vuk Vrhovac", Zagreb, Hrvatski studiji, Zagreb, Studentski centar, Zagreb, Matematički odjel Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Zagreb, Visoko gospodarsko učilište, Križevci, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti, Split, Elektrotehnički fakultet, Osijek, Institut "Ruđer Bošković", Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, Filozofski fakultet družbe Isusove, Zagreb, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split, Veleučiliste u Dubrovniku, Dubrovnik, Grafički fakultet, Zagreb, Gradska i sveučilišna knjižnica, Osijek i Hrvatski državni arhiv, Zagreb.

Teme i trajanje tečajeva jesu:

 1. Operacijski sustav UNIX ........... 3 dana po 6 sati teorije i prakse
 1. Sistemska administracija ......... 5 dana po 4 sata teorije i 4 sata prakse
 1. TCP/IP ................ 3 dana po 4 sata teorije i 4 sata prakse
 1. Sistemska administracija mrežnih aplikacija        .. 2 dana po 4 sata teorije i 4 sata prakse
 1. Sigurnost računala i mreža ......... 2 dana po 6 sati teorije i prakse.

Održano je i 6 javnih seminara o tehnološkim novostima u računalnome svijetu, koji su putem mrežne infrastrukture CARNeta prenošeni i videom.

Napravljena je strategija razvoja daljnjeg obrazovanja sistem-inženjera s elementima: osnovni tečajevi za sistem-inženjere, tečajevi za sistem-inženjere, seminari za sistem-inženjere, tečajevi za ravnatelje informacijskih sustava.

U tijeku je izrada osnovnih tečajeva za sistem-inženjere.

Priprema i distribucija programske potpore

U CARNetu su trenutačno proglašene standardnima dvije računalne platforme za čvorna računala ustanova: Solaris 7, i Digital Unix 4.0. Za njih Odsjek održavanja računalnih sustava ispituje i distribuira komercijalne programske pakete koje je CARNet nabavio za potrebe znanstvene zajednice, ali priprema te distribuira i odabrane javne programe.

Komercijalni paketi isporučuju se na zahtjev ustanove, zajedno s licencama i uputama za instaliranje.

Priprema javnih programa za standardne računalne platforme u CARNetu radi se tako što se prate i ispituju javno dostupni programi od interesa za korisnike CARNeta te se izabrani programi prilagođuju standardnim okolinama u ustanovama.

Danas se na Internetu može naći velik broj javnih programskih paketa kako za korisnike, tako i za pomoć inženjerima računalnih sustava pri održavanju računala. Da bi se olakšao i standardizirao posao instalacije paketa, napravljeni su CARNetovi programski paketi i njihova se instalacija izričito preporuča inženjerima računalnih sustava ustanova. Oni su pripravljene instalacijske arhive probranih programskih alata, zapakirane tako da ih se lako može ugraditi na računalni sustav ustanove.

Razlozi za njihovu uporabu jesu:

 • instalacija paketa do krajnosti je pojednostavnjena: po pravilu bez ikakva konfiguriranja,
 • uklanjanje starih inačica i nadogradnja paketa jednostavno su riješeni,
 • paketi su redovito održavani (nove inačice, ispravke pogrešaka, novi programi i sl.),
 • CARNet pruža punu pomoć kod instalacije, konfiguracije i uporabe paketa.

Trenutačno je za svaku standardnu platformu raspoloživo oko 70 programskih paketa.

U 1999. godini napravljen je prijelaz s paketa za Solaris 2.6 na tekući Solaris 7 te je prestalo pripremanje paketa za Ultrix, jer su sva čvorna računala s tim operacijskim sustavom zamijenjena novijima.

U tijeku je ispitivanje o uporabljivosti Linuxa i Solarisa, odnosno NT-a kao operacijskih sustava na čvornim računalima s PC sklopovljem.