Videokonferencije

CARNet je, zbog izgradnje brze ATM okosnice, vrlo rano počeo koristiti videokonferencije s televizijskom kvalitetom. ATM okosnica, poradi svoje velike propusne moći, omogućava kvalitetnu uporabu ostalih mrežnih multimedijalnih tehnologija. U ustanovi CARNet i zajednici CARNet trenutačno se upotrebljava nekoliko multimedijalnih mrežnih servisa i tehnologija:

Sobne videokomunikacije zasnovane na ATM tehnologiji

Visoka (Broadcast) kvaliteta videa kao tei visoka (CD) kvaliteta zvuka koje omogućuje ATM tehnologija razlog su što je CARNet već niz godina suorganizator različitih dogašanja koja imaju potrebu za kvalitetnim videokomunikacijama između više udaljenih lokacija. Važnija dogašanja u 1998 godini su:

 • puštanje u rad kompletno opremljene telekonferencijske učionice na FER-u u Zagrebu; iz te je učionice, između ostalog, održan i kompletan semestar redovnog predmeta za studente Fakulteta u Osijeku,
 • prijenos prezentacije CARNetova projekta "Telemedicina u elektrostimulaciji srca" u Split , u sklopu koje je demonstrirana napredna telemedicinska uporaba IP mreže,
 • za vrijeme posjeta Svetog Oca Hrvatskoj CARNet je omogućio ATM videokomunikaciju između press centara u Zagrebu, Mariji Bistrici i Splitu,
 • CARNet je pružio široku podršku konferenciji o telemedicini omogućivši sudjelovanje sudionicima na čak četirima lokacijijama (Osijek, Split i dvije lokacije u Zagrebu),
 • za vrijeme sastanka na vrhu zemalja Srednjoeuropske inicijative (CEI) CARNet je omogućio videokomunikaciju izmeđ hotela Sheraton i Zagrebačkog velesajma
 • brojne mogućnosti ATM videokomunikacija prikazane su i na zagrebačkom sajmu informatike INFO 98.

Stolne videokomunikacije preko IP mreža (Interneta)

Osim besprijekorno kvalitetnih ATM videokomunikacija, CARNet se služi i znatno jeftinijim i jednostavnijim sustavima za videokomunikacije koji rade na paketnim IP mrežama kao što je i Internet. Takve videokomunikacije najčešće se rabe za osobnu komunikaciju i zajednički rad udaljenih suradnika.

CARNet koristi stolne (desktop) videokomunikacijske sustave zasnovane na radnim stanicama Sun i PC/Win. Najčešće su u uporabi sustavi ShowMe (Sun) i NetMeeting (Win). Navedeni sustavi takođr omogućuju i podatkovne komunikacije kao što su zajednički whiteboard, dijeljenje aplikacija, tekstualne komunikacije (chat), i sl. Navedeni sustavi za podatkovne komunikacije pokazali su se kao nezamjenljiv alat pri udaljenim predavanjima i predstavljanjima.

Sustavi za audio/video streaming

Internet je i vrlo moćan medij za distribuciju raznih multimedijalnih podataka -ponajprije pokretne slike i zvuka. Stoga CARNet već dugo nastoji sliku i zvuk "emitirati" Internetom i tako omogućiti praćenje različitih događaja svim zainteresiranima u svijetu.

Donedavno je za to korišten popularni sustav RealVideo koji je prilagođn za mreže male propusnosti. Velika brzina i propusnost okosnice mreže CARNet omogućuje i prijenos videopodataka većom kvalitetom (usporedivom s kvalitetom sustava VHS, pa čak i sustava VideoCD). Zbog toga je u 1998. godini nabavljen sustav StreamWorks koji omogućuje izradu i emitiranje slike i zvuka visoke kvalitete putem Interneta u MPEG formatu.

Neki od najvažnijih i/ili najviše praćenih mrežnih prijenosa u 1998. god. jesu:

 • prijenosi za vrijeme posjeta Svetog Oca Republici Hrvatskoj
 • prijenos za vrijeme sastanka na vrhu zemalja CEI
 • prijenos CARNetovih tečajeva za inženjere računalnih sustava ("sistemce")
 • demonstracija sustava Video on Demand (VoD) u sklopu sajma Info 98.
 • prijenosi svih konferencija na kojima je sudjelovao CARNet
 • prijenos brucošijade FER-a.