presko鑙 na sadr綼j
.
Terminologija
Preuzmi RSS
| Zadnja izmjena: 31. 03. 2016. | RSS
 • 31. 3. 2016. - Termini vezani uz EU fondove i obrazovanje

  Donosimo opise nekih od termina korištenih u kontekstu EU fondova i obrazovanja. U ovom broju Newslettera donosimo pojmove koji zapo鑙nju slovima B i C.

 • 29. 1. 2016. - Termini vezani uz EU fondove i obrazovanje

  Donosimo opise nekih od termina korištenih u kontekstu EU fondova i obrazovanja. U ovom broju Newslettera donosimo pojmove koji zapo鑙nju slovom A.

 • 30. 11. 2015. - Termini vezani uz obrazovanje i tehnologiju

  Donosimo opise nekih od termina vezanih uz korištenje tehnologije u obrazovanju.

 • 11. 9. 2015. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Ovog puta donosimo naj鑕š鎒 korištene kratice iz svijeta ra鑥nalnih tehnologija. 

 • 3. 7. 2015. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Pri izboru naj鑕š鎒 korištenih pojmova, s kojima se gotovo svakodnevno susre鎒mo u radu, ovoga puta red je došao na pojmove sakrivene iza slova V i W.

 • 15. 5. 2015. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Nastavljamo s objašnjenjima stru鑞ih pojmova s kojima se 鑕sto susre鎒mo. Ovoga puta predstavljamo pojmove sakrivene iza slova U.

 • 18. 3. 2015. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Ovoga vam puta predstavljamo i objašnjavamo stru鑞e ra鑥nalne termine sakrivene iza slova T.

 • 15. 1. 2015. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Pri izboru naj鑕š鎒 korištenih pojmova, s kojima se gotovo svakodnevno susre鎒mo u radu, ovoga puta red je došao na pojmove sakrivene iza slova S.

 • 21. 11. 2014. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Za posljednji newsletter u ovoj godini odabrali smo stru鑞e ra鑥nalne termine koji po鑙nju slovima Q i R.

 • 15. 9. 2014. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Ovoga vam puta predstavljamo i objašnjavamo stru鑞e ra鑥nalne termine koji po鑙nju slovom P.

 • 15. 7. 2014. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Nastavljamo s objašnjenjima stru鑞ih pojmova s kojima se 鑕sto susre鎒mo. Ovoga puta predstavljamo pojmove sakrivene iza slova N i O.

 • 15. 5. 2014. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  U ovom broju našeg newslettera obra饀jemo i pojašnjavamo stru鑞e pojmove koji se kriju iza slova K, L i M.

 • 17. 3. 2014. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Raspon stru鑞ih i tehni鑛ih termina od slova I do slova J ono je što vam nudimo ovoga puta.

 • 14. 1. 2014. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Ovog smo vam puta pripremili nekoliko 鑕sto korištenih kratica koje susre鎒mo u radu i svakodnevnom 緄votu a nismo uvijek sigurni u njihovo to鑞o zna鑕nje. Rije je o...

 • 14. 11. 2013. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Nastavljamo s objašnjenjima stru鑞ih pojmova s kojima se 鑕sto susre鎒mo. Ovoga puta predstavljamo pojmove sakrivene iza slova E i F.

 • 16. 9. 2013. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Za sve one koji su u tekstovima ili na Internetu nailazili na pojmove poput "buffer", "bandwith" ili "dpi" i koji znaju da postoji mogu鎛ost digitalnog...

 • 11. 7. 2013. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Nastavljamo s objašnjenjima osnovnih i naj鑕š鎖h pojmova. Rije je o pojmovima i kraticama koje ste zasigurno susretali u vašem radu i svakodnevnom 緄votu no...

 • 15. 5. 2013. - Rje鑞ik pojmova iz podru鑚a e-obrazovanja

  I ovoga puta nastavljamo s objavljivanjem stru鑞ih termina s kojima se korisnici CARNetovih usluga 鑕sto susre鎢. Nudimo vam objašnjenja nekoliko stru鑞ih pojmova vezanih uz...

 • 14. 3. 2013. - 萫sto kori箃ene kratice

  Za ovaj smo vam put pripremili nekoliko 鑕sto korištenih kratica koje susre鎒mo u radu i svakodnevnom 緄votu a nismo uvijek sigurni u njihovo to鑞o zna鑕nje.

 • 15. 1. 2013. - Pojmovi s podru鑚a ra鑥nalne sigurnosti

  Podru鑚e ra鑥nalne sigurnosti obuhva鎍 širok spektar tehnologija i njihovo poznavanje je glavni preduvjet za kvalitetnu zaštitu na Internetu. I ovog vam puta...

 • 14. 11. 2012. - Pojmovi s podru鑚a ra鑥nalne sigurnosti

  Podru鑚e ra鑥nalne sigurnosti obuhva鎍 širok spektar tehnologija i njihovo poznavanje je glavni preduvjet za kvalitetnu zaštitu na Internetu. Stoga smo vam za ovaj put...

 • 14. 9. 2012. - Pojmovi s podru鑚a ra鑥nalne sigurnosti

  Podru鑚e ra鑥nalne sigurnosti obuhva鎍 širok spektar tehnologija i njihovo poznavanje je glavni preduvjet za kvalitetnu zaštitu na Internetu. Stoga smo vam za ovaj put...

 • 16. 7. 2012. - Rje鑞ik osnovnih naj鑕规ih pojmova

  Za ovaj smo vam put odabrali nekoliko novih objašnjenja osnovnih i naj鑕š鎖h pojmova. Rije je o pojmovima i kraticama koje ste zasigurno susretali u vašem radu i...

 • 15. 5. 2012. - Rje鑞ik osnovnih naj鑕规ih pojmova

  Nastavljamo s opisom i objašnjenjima pojmova i kratica koje ste zasigurno susretali u vašem radu i svakodnevnom 緄votu no mo綿a niste bili sigurni u njihovo to鑞o...

 • 15. 3. 2012. - Rje鑞ik naj鑕规ih pojmova

  Nastavljamo s objašnjenjima osnovnih i naj鑕š鎖h pojmova. Rije je o pojmovima i kraticama koje ste zasigurno susretali u vašem radu i svakodnevnom 緄votu no...

 • 13. 1. 2012. - Rje鑞ik osnovnih naj鑕规ih pojmova

  Za ovaj smo vam put odabrali objašnjenja osnovnih i naj鑕š鎖h pojmova. Rije je o pojmovima i kraticama koje ste zasigurno susretali u vašem radu i...

 • 15. 11. 2011. - Pojmovi iz podru鑚a multimedije

  Ovoga puta završavamo s objašnjavanjem stru鑞ih pojmova vezanih uz naj鑕š鎒 korištene multimedijalne elemente. Rije je o stru鑞im terminima s kojima se...

 • 14. 9. 2011. - Pojmovi iz podru鑚a multimedije

  I ovoga puta nastavljamo s objavljivanjem stru鑞ih termina s kojima se korisnici CARNetovih usluga 鑕sto susre鎢. Nudimo vam objašnjenja nekoliko stru鑞ih pojmova vezanih...

 • 15. 7. 2011. - Pojmovi iz podru鑚a multimedije

  Nastavljamo s objavljivanjem stru鑞ih termina s kojima se korisnici naših usluga 鑕sto susre鎢. I ovoga vam puta predstavljamo objašnjenje nekoliko stru鑞ih pojmova...

 • 13. 5. 2011. - Pojmovi iz podru鑚a multimedije

  I ovoga puta nastavljamo s objavljivanjem stru鑞ih termina s kojima se korisnici naših usluga 鑕sto susre鎢. Ovoga puta predstavljamo vam objašnjenje nekoliko...

 • 9. 3. 2011. - Pojmovi iz podru鑚a multimedije

  I dalje nastavljamo s objavljivanjem stru鑞ih termina s kojima se korisnici naših usluga 鑕sto susre鎢. Ovoga puta predstavljamo vam objašnjenje nekoliko stru鑞ih...

 • 13. 1. 2011. - Pojmovi iz podru鑚a sigurnosti

  I ovoga 鎒mo vas puta informirati o stru鑞im terminima s kojima se korisnici naših usluga 鑕sto susre鎢. U ovom broju predstavljamo vam drugi dio popisa stru鑞ih pojmova...

 • 12. 11. 2010. - Pojmovi iz podru鑚a sigurnosti

  I dalje nastavljamo s objavljivanjem stru鑞ih termina s kojima se korisnici naših usluga 鑕sto susre鎢. Ovoga puta predstavljamo vam objašnjenje nekoliko stru鑞ih...

 • 13. 9. 2010. - Alati za e-u鑕nje

  Za realizaciju i odr綼vanje e-u鑕nja koristi se 鑙tav niz informacijsko-komunikacijskih tehnologija i alata.

 • 14. 7. 2010. - Osnovni pojmovi o e-u鑕nju

  U svojoj najširoj definiciji e-u鑕nje je termin koji obuhva鎍 u鑕nje i pou鑑vanje uz uporabu informacijske-komunikacijske tehnologije (IKT), što uklju鑥je Internet,...

 • 6. 5. 2010. - MAC adresa

  MAC adresa (engl. Media Access Control ) je adresa kodirana u ROM (Read Only Memory) svakog mre緉og ure餫ja. Sastoji se od 48 bita i jedinstvena je za svaki ure餫j. Ova adresa se...

 • 11. 3. 2010. - Mre緉a oprema

  Mre緉u opremu koja se koristi u ra鑥nalnim mre綼ma mo緀mo podijeliti na pasivnu i aktivnu mre緉u opremu. Pasivna oprema je sustav vodova (opti鑛i i bakreni kabeli) koji slu緄 za...

 • 4. 2. 2010. - Topologija

  Mre緉a topologija je shematski prikaz 鑦orova mre緀 i veza me饀 njima. Postoje dvije vrste topologije mre緀, to su fizi鑛a topologija (pokazuje na koji su na鑙n fizi鑛i povezani...

 • 15. 1. 2010. - Pojmovnik stru鑞ih termina

  Kako bismo korisnicima naših usluga pojasnili stru鑞e termine s kojima se 鑕sto susre鎢, u CARNetovom newsletteru pokrenuli smo novu rubriku pod nazivom Terminologija. Za...

 • 13. 1. 2010. - Klasifikacija mre綼 po dosegu

  Komunikacijske mre緀 mo緀mo klasificirati po raznim kriterijima. Ovoga puta navodimo klasifikaciju mre綼 po njihovom prostornom dosegu.

 • 29. 12. 2009. - TCP/IP arhitektura

  U prethodnom tekstu spomenuto je da je dominantna komunikacijska arhitektura koja se koristi u ra鑥nalnim mre綼ma i na Internetu TCP/IP arhitektura (engl. TCP/IP protocol suite...

 • 23. 12. 2009. - ISO/OSI referentni model

  Kod izgradnje ra鑥nalnih mre綼 vrlo je va緉o postojanje standarda. Standard je dogovor o tome kako bi neka komponenta sustava trebala izgledati ili na koji na鑙n raditi. Standardi su...

 • 15. 12. 2009. - Ra鑥nalna mre綼 i Komunikacijski protokol

  Ra鑥nalna mre綼 je skupina dva ili više me饀sobno povezanih ra鑥nala koji dijele zajedni鑛e resurse (podatke, sklopovlje, programe,...). Termin "Ra鑥nalna mre綼" u...

Arhiva na筰h vijesti    
 
presko鑙 na navigaciju