preskoči na sadržaj
.
Terminologija
Preuzmi RSS
| Objavljeno 23. 12. 2009. 14:52 | RSS

ISO/OSI referentni model

Slika vezana uz temu Terminologija

Kod izgradnje računalnih mreža vrlo je važno postojanje standarda. Standard je dogovor o tome kako bi neka komponenta sustava trebala izgledati ili na koji način raditi. Standardi su važni zbog toga da bi mrežni uređaji različitih proizvođača mogli međusobno komunicirati. Nadalje, kompleksan sustav kao što je računalna mreža potrebno je podijeliti na manje cjeline da bi ga bilo lakše održavati i otklanjati eventualne probleme u radu.

Zbog svega spomenutog organizacija ISO (International Organization for Standardization) definirala je OSI (Open System Interconnection) referentni model koji se koristi u komunikacijskim mrežama.

Model služi kao pomoć u stvaranju konkretnog sustava, tj. opisuje komponente sustava i načela njihovog rada. Na osnovu modela gradimo nekakav konkretan sustav. (npr. na osnovu modela automobila se proizvede stvarni automobil).

Kada kažemo da je model "referentni" to znači da ostale konkretne sustave uspoređujemo i usklađujemo s njim.  OSI referentni model ima sedam razina. Razina (engl. layer) je skup sličnih logično povezanih funkcija koje obavljaju neki posao unutar računalne mreže. Razine su dizajnirane tako da promjene na jednoj razini ne zahtijevaju promjene na ostalim razinama. Razine ISO/OSI referentnog modela i njihove funkcije su:

 • Fizička razina (engl. physical layer) - definira električne, funkcionalne i mehaničke karakteristike kabela, konektora i signala kako bismo uređaj mogli priključiti na mrežu. Jedinice informacije koje se prenose na fizičkoj razini su bit i byte (Byte se još naziva i oktet) .
   
 • Razina podatkovne veze (engl. data-link layer) - osigurava pristup fizičkom mediju, s mogućnošću kontrole toka podataka u mreži i kontrole pogreški. Jedinica informacije na ovoj razini je okvir. Za adresiranje se koristi MAC adresa.
 • Mrežna razina (engl. network layer) - ostvaruje vezu između različitih mreža, pronalazeći najbolji put za isporuku podataka do odredišta. Jedinica informacije na ovoj razini je paket.
   
 • Prijenosna razina (engl. transport layer) - osigurava pouzdan prijenos od izvorišta do odredišta s mogućnošću kontrole toka i oporavka od pogreške.
   
 • Sjednička razina (engl. session layer) - osigurava komunikaciju između aplikacija.
   
 • Prezentacijska razina (engl. presentation layer) - prikazuje podatke korisniku na ispravan način, u ispravnom formatu (npr. JPEG slika, MP3 audio, zapis itd.)
   
 • Aplikacijska razina (engl. application layer) - pruža usluge korisniku, npr. HTTP, FTP, TELNET itd. (Svaka aplikacija koristi "svoj" protokol, npr. Firefox ili neki drugi web browser koriste HTTP protokol).

Konkretna arhitektura koja se većinom koristi u današnjim računalnim mrežama i na internetu je TCP/IP komunikacijska arhitektura o kojoj će detaljnije biti riječi u nekom od narednih objašnjenja.
 


 
preskoči na navigaciju