preskoči na sadržaj
.
Terminologija
Preuzmi RSS
| Objavljeno 14. 7. 2010. 10:14 | RSS

Osnovni pojmovi o e-učenju

U svojoj najširoj definiciji e-učenje je termin koji obuhvaća učenje i poučavanje uz uporabu informacijske-komunikacijske tehnologije (IKT), što uključuje Internet, ali i druge digitalne izvore, materijale i alate. Ova definicija odnosi se kako na učenje u školi ili na fakultetu, tako i kroz neformalne obrazovne programe i informalno obrazovanje.

Iako se često povezuje s učenjem na daljinu (a dijelom svoj razvoj i može zahvaliti primjeni nove informacijsko-komunikacijske tehnologije u klasičnim oblicima učenja na daljinu, poput dopisne škole), e-učenje može se odvijati na različite načine i uključivati različit stupanj udaljenosti nastavnika i polaznika, odnosno polaznika međusobno.

E-učenje ponekad obuhvaća korištenje informacijsko- komunikacijske tehnologije u klasičnoj nastavi u učionici, pri čemu nastavnik koristi IKT kao nadopunu klasičnim nastavnim sredstvima i alatima. Kada se nastava odvija kao kombinacija aktivnosti i nastave u online okruženju i u učionici, govorimo o kombiniranoj ili hibridnoj nastavi (eng. blended/hybrid learning ili mixed mode). Oblik e-učenja koje se u potpunosti odvija na daljinu odnosno online i u kojem se sudionici nastave ne susreću uživo naziva se online učenjem

Zahvaljujući informacijsko komunikacijskim tehnologijama komunikacija i nastavne aktivnosti u e-učenju mogu se odvijati s vremenskim odmakom, odnosno pojedini sudionici nastave mogu u nekoj aktivnosti sudjelovati u vrijeme koje njima odgovara (npr. u diskusijama u online forumu). Takvu nastavu nazivamo asinkronom. S druge strane ako sudionici nastave u nekoj nastavnoj aktivnosti sudjeluju istovremeno (npr. komunikacija ili grupni rad putem nekog od videokonferencijskih alata) govorimo o sinkronoj nastavi.

Za razliku od klasične nastave gdje najčešće nije moguće birati kada ćemo sudjelovati u nastavnim aktivnostima, e-učenje omogućava nastavniku i polaznicima obrazovanja da odaberu koji im oblik sudjelovanja u nastavi više odgovara.

Osnovni pojmovi o e-učenju:

  • e-učenje
  • kombinirana nastava (eng. blended ili hybrid learning)
  • online učenje
  • učenje/obrazovanje na daljinu
  • asinkrona nastava
  • sinkrona nastava.

 
preskoči na navigaciju