preskoči na sadržaj
.
Terminologija
Preuzmi RSS
| Objavljeno 13. 9. 2010. 15:03 | RSS

Alati za e-učenje

Za realizaciju i održavanje e-učenja koristi se čitav niz informacijsko-komunikacijskih tehnologija i alata.

Jedan od glavnih alata koji se koriste za e-učenje je LMS - sustav za upravljanje učenjem (eng. learning management system), softver koji omogućava kreiranje i objavu obrazovnih materijala online, ali i komunikaciju i kolaboraciju sudionika nastave te sadrži alate za ocjenjivanje i administriranje polaznika. Primjeri LMS sustava su Moodle, Blackboard, Sakai, Ilias, Claroline, ATutor, ali i mnogi drugi. Ovakav se sveobuhvatni sustav najčešće koristi kada se nastava odvija u potpunosti ili većinom online, iako ga je moguće koristiti i kod kombinirane nastave (v. osnovni pojmovi o e-učenju) i za samo neke aspekte nastavnog procesa (npr. samo procjenu znanja polaznika ili komunikaciju).

Osim ovakvih integriranih sustava, za e-učenje se koristi i niz alata koji omogućavaju komunikaciju, administraciju polaznika ili objavu sadržaja, a čija namjena inače nije isključivo obrazovna.  Tu spadaju alati za videokonferencije, koji omogućavaju sinkronu video komunikaciju sudionika nastave i mogu zamijeniti susrete uživo u učionici kada oni nisu izvedivi ili praktični. Pritom se koriste kako jednostavni alati za stolne videokonferencije s jednog osobnog računala na drugo, poput Skypea i Gtalka, tako i skupi i složeni alati i oprema za sobne videokonferencije, koji omogućavaju videokonferencijsku komunikaciju cijelih razreda ili predavaona na udaljenim lokacijama.

Uz alate za videokonferencije u e-učenju se koriste i drugi komunikacijski alati. Sinkronu komunikaciju omogućavaju i alati za online čavrljanje (eng. chata), no koriste se i alati koji omogućavaju asinkronu komunikaciju i podržavaju jednu od glavnih prednosti e-učenja – dostupnost od bilo kada i u bilo koje vrijeme. Takvi alati uključuju e-poštu i diskusijske forume (integrirane u LMS ili vanjske).

S razvojem novih tehnologija i alata, za objavu sadržaja i kolaboraciju u programima e-učenja sve se češće koriste i alati koji pripadaju skupini društvenog softvera. Ovi alati omogućavaju jednostavnu objavu sadržaja online (tekstualnih, vizualnih, audio, video ili multimedijalnih), ali i komunikaciju i suradnju putem Interneta te potiču stvaranje online zajednica. Iako su nastali prvenstveno radi druženja i zabave, mnogi od njih uspješno se koriste u nastavi. U ovu skupinu spadaju alati poput wikija, blogova, podcastinga, mikroblogova, alata za društveno umrežavanje i društveno označavanje te mnogi drugi.

Pojmovi:

  • Društveni softver
  • LMS
  • Stolne/sobne videokonferencije
  • Videokonferencijski alati

 
preskoči na navigaciju