preskoči na sadržaj
.
Terminologija
Preuzmi RSS
| Objavljeno 13. 1. 2012. 09:52 | RSS

Rječnik osnovnih najčešćih pojmova

Za ovaj smo vam put odabrali objašnjenja osnovnih i najčešćih pojmova. Riječ je o pojmovima i kraticama koje ste zasigurno susretali u vašem radu i svakodnevnom životu no možda niste bili sigurni u njihovo točno značenje. Slijede njihova objašnjenja...

ActiveX - tehnologija koja softverskim komponentama omogućuje međusobnu interakciju, neovisno kojim programskim jezikom su rađene. Najviše se koristi za izradu interaktivnog web sadržaja, iako se može koristiti i za desktop aplikacije i ostale programe

ADSL - (Asymmetric Digital Subscriber Loop) - standard za prijenos videopodataka telefonskom linijom; razvijen u američkim telefonskim tvrtkama kao rezultat natjecanja s tvrtkama za prijenos kabelske televizije za prevlast na tržištu telefonskih i televizijskih usluga

Alias - pseudonim, odnosno, alternativno ime ili oznaka koja se koristi za naslovljavanje poruka pojedincima ili skupinama korisnika na mreži; drugo ime računala na Internetu. Mrežni admi-nistrator računalu može pridružiti nekoliko različitih imena, a svako od njih upućuje na vrstu usluge ili posla koju računalo obavlja

Archive - Arhiva - velika datoteka, najčešće kopresirana (sažeta), koja sadrži više manjih datoteka u sebi. Najpoznatiji formati za arhiviranje su ZIP, TAR, ARJ, LZH, UC2

Bandwitdh - Širina pojasa - Širina frekvencijskog pojasa  - jednostavnim rječnikom, bandwidth je količina informacija koja prolazi kroz jedan kanal u bilo kojem trenutku. Količina podataka koja može biti poslana s jednog kompjutora na drugi u jedinici preko neke veze vremena. Najčešće mjeren u bitu po sekundi (Bps)

Beta - Beta verzija - nedovršena inačica novog programa u kojoj su popravljene sintaktičke i logičke pogreške pronađene pri alfa-ispitivanju

Byte - Bajt - jedinica datoteke, sačinjava ga osam bitova. Primjer - 01101010

Cache - mjesto u kojem je neki podatak privremeno pohranjen. Web stranice koje se posjete pohranjene su u direktoriju na tvrdom disku što ubrzava učitavanje tih stranica kad se opet posjete jer se učitavaju iz cache memorije, a ne s web stranice gdje se inače nalaze

Carbon Copy - Karbonska kopija - poruka koja se elektroničkom poštom šalje pored osnovne poruke i na još neku adresu

CODEC - skraćenica od koder-dekoder; uređaj koji pretvara analogni govorni signal u digitalni niz bitova i obratno, pri čemu se koristi impulsna modulacija

Cookie - "kolačić" - dio softvera koji snima podatke o korisniku i čuva te podatke sve dok to server zahtijeva. Na primjer, ako pretražujete po virtualnim trgovinama, svaki put kada nešto stavite u svoju košaricu, cookie čuva informaciju sve dok se ne odlučite za kupovinu i server ne zatraži podatak o stvari koju želite kupiti. Informacija koje web siteovi pohranjuju na hard disk naseg kompjutera kako bi zapamtili nesto o nama kad ga sljedeci put posjetimo. Npr. korisničko ime i lozinka kod logiranja

Cybercafe - lokal koji dozvoljava gostima pretraživanje World Wide Weba za vrijeme njihova pića ili obroka.


 
preskoči na navigaciju