preskoči na sadržaj
.
Terminologija
Preuzmi RSS
| Objavljeno 18. 3. 2015. 13:50 | RSS

Rječnik najčešćih pojmova

Ovoga vam puta predstavljamo i objašnjavamo stručne računalne termine sakrivene iza slova T.

Tekstualni mod - vrsta računalnog vizualnog prikaza gdje je sadržaj prikazan na zaslonu u smislu znakova a ne zasebnih točki.

Tag ili Tagline - kratka, sažeta rečenica u jednom redu koja se koristi u elektroničkoj pošti uz ili umjesto potpisa. Pojam se koristi u računarstvu, a u stvari predstavlja aforizme, maksime, grafite ili slogane.

Tijek podataka - pojam u telekomunikacijama i računalstvu kojim se označuje niz digitalno kodiranih koherentnih signala (paketa podataka ili podatkovnih paketa) kojim se prenosi ili prima informacije.

TLA - troslovni akronim za engleski izraz Three-Letter Acronym. Obuhvaća troslovne kratice raširene u računalnom žargonu, u hrvatskome jeziku ovi akronimi ponašaju se slično drugim složenim kraticama. Pišu se velikim slovima bez točke, sriču se po nazivima slova (SQL: es-ku-el, PDF: pe-de-ef, UTC: u-te-ce), nastavci se odvajaju spojnicom.

Teorija izračunljivosti - grana teorije računanja koja proučava probleme koji su računski rješivi koristeći različite modele računanja. Teorija izračunljivosti se razlikuje od povezane discipline računske teorije složenosti, koja se bavi pitanjem koliko se učinkovito problem može riješiti, umjesto je li uopće rješiv.


 
preskoči na navigaciju