preskoči na sadržaj
.
Terminologija
Preuzmi RSS
| Objavljeno 29. 1. 2016. 12:57 | RSS

Termini vezani uz EU fondove i obrazovanje

Donosimo opise nekih od termina korištenih u kontekstu EU fondova i obrazovanja. U ovom broju Newslettera donosimo pojmove koji započinju slovom A.

Akreditacija - u procesu decentralizacije postupak u kojem revizori Europske komisije provjeravaju zadovoljava li provedbeni sustav nekog programa EU tražene standarde. Na temelju njihovih nalaza dužnosnik za ovjeravanje u Europskoj komisiji autorizira prijenos ovlasti za upravljanje na tijela zemlje korisnice.

Aktivnosti - mjere koje konzultant mora provesti u okviru projekta koji financira EZ, s definiranim neposrednim rezultatima, koji dovode do rezultata navedenih u Opisu posla.

Alokacija - proračun koji je neka vlada, organizacija ili institucija donator odredila za određeno vremensko razdoblje u korist zemlje ili organizacije korisnika za provedbu određenoga projekta (projekata) ili programa pomoći. 

Analiza ciljeva - utvrđivanje i provjera budućih željenih ciljeva kojima korisnici daju prioritet. Rezultat analize ciljeva je stablo ciljeva/hijerarhija ciljeva.

Analiza dionika - identifikacija svih skupina na koje bi predložena intervencija mogla utjecati; identifikacija i analiza njihovih interesa, problema, mogućnosti, itd. Zaključci ove analize se integriraju u samu izradu projekta.

Analiza problema - strukturirano ispitivanje negativnih aspekata neke situacije, radi utvrđivanja uzroka i njihovih učinaka.

Analiza ravnopravnosti spolova - prema politici EU o spolnoj ravnopravnosti u razvojnoj suradnji traži se integracija analize ravnopravnosti spolova na makro, mezo i mikro razinama tijekom cijelog projektnog ciklusa. Pomoću analize spolova može se utvrditi i integrirati dinamika promjene u zadanoj situaciji te pratiti njezin razvoj, posebice u odnosu na razlike između muškaraca i žena. Analiza spolova uključuje pažnju u odnosu na: različite uloge (produktivnu, reproduktivnu, donošenje odluka) muškaraca i žena; pristup potencijalima u različitoj mjeri te njihovo različito korištenje, kao i njihove specifične potrebe, interese i probleme; prepreke potpunoj i ravnopravnoj zastupljenosti muškaraca i žena u projektnim aktivnostima te ravnopravnost između muškaraca i žena u odnosu na primljene koristi.

Analiza strategija - kritička ocjena različitih načina postizanja ciljeva te odabir i uključivanje jednog ili vise njih u predloženi projekt.

Analiza troškova i dobiti - standardna analiza javnih projekata koji se financiraju iz fondova EU. Uključuje procjenu troškova i koristi kroz duže vrijeme, kako bi se odredila profitabilnost ulaganja. Uspoređuje se situacija ,s" i ,bez" projekta, kako bi se odredila neto korist od projekta.

Apsorpcijska sposobnost - sposobnost državne uprave zemlje korisnice da planira i provede vanjsku pomoć ili sposobnost potencijalnih korisnika da pripreme kvalitetne projekte, koji će maksimalno apsorbirati alocirana sredstava.

Avansno plaćanje - plaćanje koje se obavlja u unaprijed određenom roku nakon potpisivanja ugovora.


Pojmovi preuzeti iz publikacije "Pojmovnik fondova Europske unije", nakladnika Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, ISBN 978-953-7443-02-3.

 


 
preskoči na navigaciju