preskoči na sadržaj
.
Terminologija
Preuzmi RSS
| Objavljeno 29. 12. 2009. 12:54 | RSS

TCP/IP arhitektura

U prethodnom tekstu spomenuto je da je dominantna komunikacijska arhitektura koja se koristi u računalnim mrežama i na Internetu TCP/IP arhitektura (engl. TCP/IP protocol suite ili TCP/IP protocol stack). Počeci TCP/IP arhitekture sežu u 1969. godinu kada je istraživački odjel Ministarstva obrane SAD (DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency) pokrenuo projekt uspostave eksperimentalne mreže s prospajanjem paketa nazvane ARPANET.

Namjena te mreže bila je znanstvenicima koji su radili za ministarstvo obrane, omogućiti komunikaciju s kolegama u drugim američkim gradovima. Godine 1975. ARPANET je prestao biti eksperimentalna mreža. TCP/IP arhitektura usvojena je kao vojni standard 1983. Korištenje tog standarda bio je preduvjet za spajanje na ARPANET mrežu. ARPANET mreža je preteča današnjeg Interneta.

Internet je svjetski javno dostupan sustav međusobno povezanih računalnih mreža za prijenos podataka baziran na prospajanju paketa i standardiziranom Internet protokolu (IP). Sastavljen je od akademskih, državnih i komercijalnih mreža. Prenosi različite informacije i pruža različite usluge kao što su elektronička pošta (e-mail), pristup web stranicama i drugim dokumentima na World Wide Webu. Internet čini sveukupna svjetska mrežna infrastruktura koja se sastoji od mrežne opreme, programa i usluga koje se pružaju korisnicima.

TCP/IP arhitektura je najrašireniji standard na internetu zbog pogodnosti koje nudi, a neke od njih su:

  • Neovisnost o tipu sklopovlja i operacijskih sustava koje korisnici koriste, te o pojedinom proizvođaču
  • Neovisnost o tipu mrežne opreme, što omogućava integraciju različitih tipova mreža
  • Jedinstveni način adresiranja koji omogućava povezivanje i komunikaciju svih uređaja koji podržavaju TCP/IP (adresiranje ćemo detaljnije objasniti u nekom od narednih tekstova)
  • Standardizirani komunikacijski protokoli, što omogućuje široku primjenu mrežnih usluga.

Nazivi razina TCP/IP arhitekture i njihove funkcije su:

  • Razina pristupa mreži osigurava uređaju pristup zajedničkom mediju. Obuhvaća funkcije fizičke razine i razine podatkovne veze OSI referentnog modela
  • Internet razina obuhvaća funkcije mrežne razine OSI referentnog modela. Primarni protokol internet razine je IP protokol
  • Prijenosna razina je ekvivalentna prijenosnoj razini OSI referentnog modela. Važniji protokoli prijenosne razine su TCP (Transmission Control Protocol) i UDP (User Datagram Protocol)
  • Aplikacijska razina obuhvaća sjedničku, prezentacijsku i aplikacijsku razinu OSI referentnog modela. Aplikacija nudi različite usluge korisniku. Svaka aplikacija koristi određeni komunikacijski protokol. Primjeri aplikacijskih protokola su: HTTP, SMTP, FTP, DNS, DHCP itd.

Neki od navedenih protokola detaljnije će biti objašnjeni u narednim tekstovima.


 
preskoči na navigaciju