preskoči na sadržaj
.
CARNET novosti
Preuzmi RSS
| Objavljeno 3. 3. 2004. 00:00 | RSS

Gigabitna infrastruktura u Zagrebu

CARNet je zajedno sa Sveučilišnim računskim centrom (Srce) održao 03. ožujka konferenciju za novinare povodom najnovijih dostignuća Giga CARNet projekta. Projektom "Giga CARNet" se pomoću gigabitne tehnologije uspostavlja visoko kvalitetna infrastruktura namijenjena članicama CARNeta - fakultetima i istraživačkim institutima.

CARNet je zajedno sa Sveučilišnim računskim centrom (Srce) održao 03. ožujka konferenciju za novinare povodom najnovijih dostignuća Giga CARNet projekta. Na konferenciji su govorili: Jasenka Gojšić, ravnateljica CARNeta, Ivan Marić, voditelj projekta i zamjenik ravnatelja Srca te je videokonferencijskom vezom nazočila i Dale Robertson, PR manager DANTE-a, ustanove koj upravlja upravlja GEANT mrežom. Projektom "Giga CARNet" CARNet u suradnji s dugogodišnjim partnerom Srcem, pomoću gigabitne tehnologije uspostavlja visoko kvalitetnu infrastrukturu namijenjenu članicama CARNeta - fakultetima i istraživačkim institutima. U okviru projekta do 1. ožujka uspostavljen je niz gigabitnih veza u zagrebačkom dijelu CARNet mreže.

Tako njihov ukupan broj sada iznosi 11, od toga osam propusnosti 1 Gbit/s, a tri 10 Gbit/s. Prve ustanove spojene gigabitnom brzinom na okosnicu CARNet mreže bila su, u prosincu 2003., studentska naselja “Stjepan Radić“ i „Cvjetno naselje“. Usporedo s realizacijom Giga CARNet projekta, CARNet je 27. veljače udvostručio brzinu međunarodne veze na GÉANT (paneuropska komunikacijska infrastruktura za istraživanje i obrazovanje) sa 622 Mbit/s na 1,2 Gbit/s. Brža veza prema GÉANTu omogućava kvalitetnije i intenzivnije uključivanje hrvatskih istraživača u međunarodne istraživačke projekte, s obzirom da GEANT povezuje sve europske akademske i istraživačke mreže – NRENs (National Academic and Research Networks), odnosno više od 3.500 fakulteta i istraživačkih instituta u Europi. Nova infrastruktura omogućava uporabu svih dosadašnjih aplikacija, ali bolje i brže. Dvije aplikacije valja posebno izdvojiti - sustav videokonferencija koji CARNet i dalje razvija na sve većem broju lokacija i sa sve većom stabilnošću te GRID aplikaciju koju do sada nije bilo moguće primijeniti.

CARNet razvija sustav sobnih videokonferencija te promovira udaljeno učenje (distance education), alate nužne za obrazovanje temeljeno na informacijskoj tehnologiji. Mogućnost udaljenog slušanja i gledanja vrhunskih domaćih i stranih predavača s matične ustanove, podići će kvalitetu visokoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj i potaknuti širu upotrebu informacijske tehnologije u nastavi. Uvođenje gigabitnih tehnologija pružit će dodatnu vrijednost ovim alatima te stimulirati nove aktivnosti. Gigabitna infrastruktura omogućava pokretanje distribuirane obrade podataka pri zahtjevnijim projektima unutar hrvatskog istraživačkog prostora, kojeg povezuje CARNet mreža. Dobar primjer projekta koji se temelji na ideji brze mreže je CroGRID, koji treba osigurati uspostavu i uporabu računalnog i informacijskog GRIDA u Hrvatskoj i njegovo povezivanje sa sličnim međunarodnim inicijativama. Srce u okviru poliprojekta CroGRID sa suradničkim ustanovama sudjeluje u uspostavi računalne infrastrukture koja je ključno povezana s razvojem gigabitne mrežne infrastrukture. Nova čvorišta u zagrebačkom dijelu CARNet mreže možete pogledati na adresi http://www.carnet.hr/pressroom/objave/2004/img/kocka_03032004.gif .

Zoran Birimiša

Uredništvo weba


Kontakt i adresar

CARNET sjedište
  • Josipa Marohnića 5 10000 Zagreb
    Sjedište CARNET-a nalazi se u Zagrebu.
    tel.: +385 1 6661 616
    e-mail: ured@carnet.hr

 
preskoči na navigaciju