preskoči na sadržaj
.
CARNET novosti
Preuzmi RSS
| Objavljeno 12. 3. 2004. 00:00 | RSS

Ostvarena IPv6 veza prema GEANT mreži

Dana 10.03.2004. uspostavljena je izravna (native) IPv6 veza CARNet mreže prema GÉANT* mreži putem postojećeg 1.2 Gbit/s spoja CARNet – GEANT. Uspostavljenim je IPv6 spojem CARNet mreža uključena u međunarodnu IPv6 zajednicu, odnosno povezana s europskim akademskim i istraživačkim mrežama koje u svojim nacionalnim mrežama za prijenos podataka koriste i IPv6 protokol.

Dana 10.03.2004. uspostavljena je izravna (native) IPv6 veza CARNet mreže prema GÉANT* mreži putem postojećeg 1.2 Gbit/s spoja CARNet – GEANT. Uspostavljenim je IPv6 spojem CARNet mreža uključena u međunarodnu IPv6 zajednicu, odnosno povezana s europskim akademskim i istraživačkim mrežama koje u svojim nacionalnim mrežama za prijenos podataka koriste i IPv6 protokol. Povezivanjem je dodatnu vrijednost dobio i CAR6Net IPv6 testbed – testna IPv6 CARNet mrežna infrastruktura, pokrenuta u sklopu CAR6Net projekta, na kojoj će se vršiti testiranje IPv6 mrežnog protokola kao i pripadnih IPv6 aplikacija. Više podataka o CAR6Net projektu: http://ipv6.carnet.hr/ . * GÉANT je paneuropska mreža koja povezuje istraživačke i obrazovne ustanove u Europi. CARNet mreža je 27. veljače udvostručila brzinu linka na GÉANT sa 622 Mbit/s na 1,2 Gbit/s.

Zoran Birimiša

Uredništvo weba


Kontakt i adresar

CARNET sjedište
  • Josipa Marohnića 5 10000 Zagreb
    Sjedište CARNET-a nalazi se u Zagrebu.
    tel.: +385 1 6661 616
    e-mail: ured@carnet.hr

 
preskoči na navigaciju