preskoči na sadržaj
.
CARNET novosti
Preuzmi RSS
| Objavljeno 15. 6. 1999. 14:44 | RSS

Udaljeno podešavanje elektrostimulatora srca putem Interneta

Dana 15. lipnja 1999. godine, CARNet je organizirao prezentaciju rezultata pilot-projeka "Telemedicina u elektrostimulaciji srca" (TelESS). Tom je prigodom načinjeno i prvo u svijetu udaljeno podešavanje elektrostimulatora srca na pacijentu putem Interneta.

Prezentacija CARNetovog projekta TelESS, u sklopu koje je prikazano i udaljeno podešavanje elektrostimulatora srca na pacijentu putem Interneta, održana je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Bolesnik kojem je podešen elektrostimulator srca nalazio se na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Prisutni uzvanici su sve postupke mogli pratiti putem sustava videokonferencija.

Prikazano podešavanje elektrostimulatora na pacijentu putem Interneta bilo je prvi takav medicinski zahvat u svijetu. Zahvat je proveden na sedamdesetjednogodišnjem pacijentu. Pacijent je dao pismeni pristanak za izvođenje zahvata, a dobiveno je i odobrenje Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Izvođenje telemedicinskog podešavanja elektrostimulatora srca svojim komentarima i objašnjenjima popratili su prof. dr. Vladimir Goldner, posebni savjetnik na projektu i Božidar Ferek-Petrić, zamjenik voditelja projekta. Na Medicinskom se fakultetu uz pacijenta nalazila liječnička ekipa s KBC Rebro, predvođena dr. Davorom Kosijem. Na kraju uspješno obavljenog telemedicinskog zahvata okupljenima se obratio prof. dr. Ivo Čikeš, pročelnik Klinike za bolesti srca i krvnih žila i voditelj projekta.

Uvođenje ovakve prakse u područje medicine znači niz prednosti za bolesnike s ugrađenim elektrostimulatorom. Uporabom Interneta putem kojeg je osiguran brzi prijenos podataka prema bolesniku i od bolesnika koji je dislociran od centra za elektrostimulaciju, pacijentima se omogućava da bez dodatnih napora i troškova obave kontrolu u lokalnoj ambulanti primarne zaštite. Primjenom ove tehnologije pacijenti vise neće morati putovati do udaljenih centara za elektrostimulaciju radi podešavanja elektrostimulatora srca - zahvata koji traje svega nekoliko minuta.

Projekt "Telemedicina u elektrostimulaciji srca" (TelESS), čiji je rezultat prvo udaljeno podešavanje elektrostimulatora srca putem Interneta, zajednički je projekt CARNeta i Medicinskog fakulteta, a pokrenut je u srpnju 1996. godine. Prije godinu dana također je bila održana prezentacija rezultata ovog projekta (CN, 1.7.1998.) na kojoj je bilo prikazano udaljeno podešavanje elektrostimulatora srca koji nije bio ugrađen u pacijenta. Tom su prigodom CARNet novosti objavile razgovor sa zamjenikom voditelja projekta gospodinom Božidarom Ferek-Petrićem.

Zoran Vlah, voditelj CARNetovog odsjeka pilot-projekata:       

Primjena informacijskih tehnologija u medicini je svjetski trend, ali i područje intenzivnog istraživanja. CARNet je do sada pokrenuo više projekata vezanih uz medicinu.

Uspješno završen pilot projekt "Telemedicina u elektrostimulaciji srca" započet je u srpnju 1996. godine kao rezultat nastojanja da se aktivno prate i koriste saznanja o novoj mrežnoj tehnologiji u medicini. Cilj projekta bio je istražiti mogućnosti primjene Interneta u daljinskom podešavanju elektrostimulatora srca.

 

Više informacija o ovom događaju i projektu TelESS možete naći na CARNetovim Web stranicama na adresi http://www.carnet.hr/projects/telessjw/indextm2.htm.


Kontakt i adresar

CARNET sjedište
  • Josipa Marohnića 5 10000 Zagreb
    Sjedište CARNET-a nalazi se u Zagrebu.
    tel.: +385 1 6661 616
    e-mail: ured@carnet.hr

 
preskoči na navigaciju