preskoči na sadržaj
.
CARNET novosti
Preuzmi RSS
| Objavljeno 29. 12. 2004. 00:00 | RSS

Ponovo dostupna usluga javnog pristupa Internetu

Sveučilišni računski centar Srce od 28. prosinca 2004. godine ponovo u svojoj zgradi u Marohnićevoj bb u Zagrebu, u kojoj i CARNet ima svoje prostorije, osigurava uslugu javnog pristupa Internetu.

Riječ je o usluzi koja nije bila dostupna tijekom rekonstrukcije zgrade, a koja posjetiteljima omogućuje pristup Internetu bez autorizacije putem webomata. Iznimka su članovi akademske zajednice kojima je pristup Internetu omogućen autorizacijom putem instaliranih javnih terminala ili osobnih računala u njihovu vlasništvu.

Usluga pristupa Internetu putem računalno-komunikacijske infrastrukture Srca je besplatna. Računala za pristup instalirana su u korisničkom prostoru u prizemlju zgrade Srca, a mogu se koristiti radnim danom od 8:00 do 20:00 sati. Za pristup bez autorizacije instalirano je pet webomata koji omogućavaju pregledavanje standardnih sadržaja i usluga na webu. Pristup s autorizacijom mogu koristiti pripadnici akademske zajednice koji imaju svoje korisničko ime upisano u LDAP poslužiteljima svojih ustanova. Na pet javnih terminala instalirana je podrška za prijavljivanje putem AAI sustava akademske zajednice te standardni programi koje pripadnici te zajednice mogu koristiti.

Predviđena su i četiri mrežna priključka za spajanje osobnih računala u vlasništvu članova akademske zajednice te im je osiguran i pristup putem bežične mreže. Svima koji će se služiti ovom uslugom informacije i tehničku podršku pružaju djelatnici Helpdeska i tima učionica Srca. Uvjeti i pravila korištenja usluge javnog pristupa Internetu definirani su internim pravilnikom. Pravilnik i ostale detaljne informacije o samoj usluzi mogu se naći na web adresi http://www.srce.hr/pristupinternetu/terminali.html.

Nela Marasović

Uredništvo weba


Kontakt i adresar

CARNET sjedište
  • Josipa Marohnića 5 10000 Zagreb
    Sjedište CARNET-a nalazi se u Zagrebu.
    tel.: +385 1 6661 616
    e-mail: ured@carnet.hr

 
preskoči na navigaciju