preskoči na sadržaj
.
CARNET novosti
Preuzmi RSS
| Objavljeno 8. 12. 2005. 00:00 | RSS

Novi inozemni znanstveni časopisi

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet izvršila je u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a za potrebe hrvatskoga akademskog konzorcija, nabavu inozemnih znanstvenih časopisa u elektroničkom obliku.

Sukladno odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: 402-07/05-03/33, Ur.broj: 533-12-05-1 od 31. svibnja 2005. godine, te Ugovoru broj 85-440-200/05, Klasa: 440-200/05-01/12, Ur.broj: 650-01/18-05-1 od 20. lipnja 2005. godine, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet izvršila je u ime Ministarstva, a za potrebe hrvatskoga akademskog konzorcija, nabavu inozemnih znanstvenih časopisa u elektroničkom obliku. Svrha nabave bila je osigurati članovima akademske i znanstvenoistraživačke zajednice Republike Hrvatske mrežni pristup komercijalnim zbirkama znanstvenih časopisa u elektroničkom obliku s cjelovitim tekstom (eng. full-text) za potrebe znanstvenoistraživačkog rada, nastave i učenja. Korisnici predmeta nabave su akademske i znanstvenoistraživačke ustanove iz sustava financiranja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Sukladno dogovorenom, izvršena je nabava inozemnih znanstvenih časopisa od stranih izdavača: • __Elsevier B.V.__ (Ugovor br. 206-440-500/05, Klasa: 440-500/05-01/2, Ur.broj: 650-01/18-05-1, od 25. kolovoza 2005. godine), kojim je osiguran pristup cjelovitoj zbirci ScienceDirect - Freedom Collection časopisa za razdoblje od 1. siječnja 2001. godine do 30. lipnja 2005. godine. Nakon tog datuma pristup je omogućen do 31. prosinca 2005. godine samo arhivu, a sukladno naslovima pretplaćenima prema članicama konzorcija. Izdanja objavljena nakon 30. lipnja neće biti vidljiva u online pristupu arhivi. DDP iznosi 75% cijene časopisa. Časopisima se pristupa putem: http://www.sciencedirect.com/ • __Springer Science and Business Media B.V.__ (Ugovor br. 205-440-500/05, Klasa: 440-500/05-01/1, Ur.broj: 650-01/18-05-1, od 12. rujna 2005. godine, License Number 1056), kojim je osiguran pristup časopisima za razdoblje od 1. siječnja 1997. godine do 31. prosinca 2005. godine. DDP iznosi 75% cijene časopisa. Časopisima se pristupa putem: http://www.springerlink.com • __Blackwell Publishing__ (Ugovor br. 208-440-500/05, Klasa: 440-500/05-01/4, Ur.broj: 650-01/18-05-1, od 25. kolovoza 2005. godine), kojim je osiguran pristup cijeloj kolekciji časopisa za razdoblje od 1. siječnja 1997. godine do 31. kolovoza 2006. godine. DDP za 2006. godinu iznosi 80% cijene časopisa. Za 2005. godinu DDP cijene se ne primjenjuju. Časopisima se pristupa putem: http://www.blackwell-synergy.com/ • __John Wiley & Sons, Inc.__ (Ugovor br. 219-440-500/05, Klasa: 440-500/05-01/6, Ur.broj: 650-01/18-05-1, od 9. rujna 2005. godine), kojim je osiguran pristup cijeloj kolekciji časopisa za razdoblje od 1. siječnja 1997. godine do 31. prosinca 2005. godine. DDP iznosi 90% cijene časopisa. Časopisima se pristupa putem: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home • __Oxford University Press__ (Ugovor br. 207-440-500/05, Klasa: 440-500/05-01/3, Ur.broj: 650-01/18-05-1, od 25. kolovoza 2005. godine), kojim je osiguran pristup cijeloj kolekciji časopisa do 31. prosinca 2005. godine. DDP za 2006. godinu iznosi 75% cijene časopisa. Časopisima se pristupa putem: http://www.oxfordjournals.org/ • __Cambridge University Press__ (Ugovor br. 217-440-500/03, Klasa: 440-500/05-01/5, Ur.broj: 650-01/18-05-1, od 1. rujna 2005. godine), kojim je osiguran pristup cijeloj kolekciji časopisa do 31. prosinca 2006. godine. DDP za 2006. godinu iznosi 75% cijene časopisa. Časopisima se pristupa putem: http://journals.cambridge.org/ DDP cijena (povlaštena cijena za tiskane inačice časopisa) vrijedi samo za vrijeme trajanja licencije, tako da se časopisi za 2006. godinu po tom modelu trenutno mogu naručiti samo od Oxford University Pressa, Cambridge University Pressa i Blackwell Publishinga.

Pristup elektroničkim verzijama časopisa ostvaruje se autorizacijom preko IP adresnog prostora računala na ustanovama članicama, kao i preko CARNetovih modemskih ulaza (CMU) uz LDAP autorizaciju pristupa CMU-u. Više o elektroničkm časopisima i načinima pristupa možete pročitati na: http://knjiznica.irb.hr/hrv/o_ecasopisima.html Ako imate bilo kakvih problema s ostvarivanjem prava na pristup, prijavite svoj problem na help@baze.irb.hr Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je također izvršilo uplatu za elektroničke časopise i baze podataka sljedećih izdavača i agregatora, prema ugovorima koje je bivše Ministarstvo znanosti i tehnologije sklopilo u tzv. direktnoj nabavi: • Kluwer (OVID) – ugovor istječe 31. 12. 2005. Časopisi su trenutno vidljivi preko Springer sučelja. • Elsevier EI – ugovor istječe 31. 12. 2006. • EBSCO baze podataka – ugovor istječe 31. 12. 2006. Neke baze su također vidljive preko Ovid web gatewaya (http://gateway.ovid.com/) ili (http://gateway.ovid.com/autologin).


Kontakt i adresar

CARNET sjedište
  • Josipa Marohnića 5 10000 Zagreb
    Sjedište CARNET-a nalazi se u Zagrebu.
    tel.: +385 1 6661 616
    e-mail: ured@carnet.hr

 
preskoči na navigaciju