preskoči na sadržaj
.
CARNET novosti
Preuzmi RSS
| Objavljeno 1. 2. 2007. 00:00 | RSS

Prava korisnika iz osnovnih i srednjih škola s javnog poslužitelja

Dovršetkom sustava Hosting usluge za srednje i osnovne škole stekli su se preduvjeti za prebacivanje prava korisnika iz sustava osnovnog i srednjeg školstva sa javnog poslužitelja na novi sustav.

U skladu s time CARNet je dana 30.01.2007. donio odluku:

 • da se od 1.2.2007. primjenjuju nova Pravila za otvaranje, administriranje i uporabu korisničkih računa na javnom poslužitelju CARNeta - CDA0036 verzija 2.0, kao i nova Pravila za odobravanje i održavanje gostujućih informacijskih servisa na javnom poslužitelju CARNeta - CDA0026 verzija 2.0. Novim pravilima korisnici, to jest vlasnici gostujucih servisa, iz sustava srednjih i osnovnih škola nemaju pravo na otvaranje korisničkih računa i gostujućih servisa na javnom poslužitelju već istovjetno pravo mogu ostvariti u sklopu Hosting usluge za srednje i osnovne škole. Stupanjem na snagu novih pravila svi zahtjevi zaprimljeni iza 1.2.2007. korisnika iz sustava osnovnih i srednjih škola biti će odbijeni, dok će zahtjevi zaprimljeni s poštanskim žigom od 31.01.2007., ispunjeni putem web forme do 31.01.2007. u ponoć, to jest predani osobno najkasnije 31.01.2007. biti obrađeni prema starim pravilnicima.
 • da svi postojeći korisnici javnog poslužitelja, to jest vlasnici gostujućih servisa, koji dolaze iz sustava školstva zadrzavaju stečena prava prema starim pravilnicima do 1.11.2007.
 • da svi postojeći korisnici javnog poslužitelja, to jest vlasnici gostujućih servisa, koji dolaze iz sustava školstva imaju pravo na produžetak pruzanja usluge prema starom pravilniku, ali najkasnije do 1.11.2007.
 • da će svi postojeći korisnički računi, to jest gostujući servisi, korisnika koji dolaze iz sustava školstva biti ugašeni nakon 1.11.2007.

Iznimno, zbog opravdanih razloga, komisija za rad javnog poslužitelja, to jest koordinator gostujućih informacijskih servisa ima pravo omogućiti korisniku, to jest vlasniku gostujućeg servisa korištenje usluge javnog poslužitelja i nakon ovog datuma, ali najduže do 1.11.2008. Preporučuje se svim postojećim korisnicima javnog poslužitelja koji dolaze iz sustava školstva da čim prije otvore elektronički identitet, to jest korisnički račun u sklopu Hosting usluge za srednje i osnovne škole. Za ostvarivanje prava na navedenu uslugu trebaju se obratiti administratoru imenika svoje škole. Također se preporučuje svim vlasnicima gostujućih servisa da čim prije naprave migraciju svojih servisa s javnog poslužitelja na sustav za pružanje Hosting usluge za srednje i osnovne škole. Radi provedbe navedene akcije potrebno je obratiti se administratorima resursa svoje škole. Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti telefonom na 0800CARNet (0800227638 -- birati 3 za usluge vezane uz srednje i osnovne škole), to jest elektroničkom poštom na helpdesk-skole@carnet.hr.


Kontakt i adresar

CARNET sjedište
 • Josipa Marohnića 5 10000 Zagreb
  Sjedište CARNET-a nalazi se u Zagrebu.
  tel.: +385 1 6661 616
  e-mail: ured@carnet.hr

 
preskoči na navigaciju