preskoči na sadržaj
preskoči na sadržaj
.
| Zadnja izmjena 30. 12. 2016. u 09:37 sati |

Rezultati projekta

Nakon 18 mjeseci rada na projektu nastali su sljedeći rezultati:

Međupredmetni IKT kurikul

Međupredmetni IKT kurikul nastao je kao rezultat rada 5 radnih skupina, sačinjenih od predmetnih stručnjaka iz osnovnih i srednjih škola te IKT stručnjaka iz privatnog sektora, pod vodstvom savjetnika iz Agencije za odgoj i obrazovanje. 

Stručnjaci su izradu kurikula temeljili na metodologiji Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i Nacionalnog okvirnog kurikuluma obradivši međupredmetnu temu uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologija u predmetnoj nastavi osnovne škole, jednu od šest međupredmetnih tema propisanih Nacionalnim okvirnim kurikulumom.  

Nastali kurikul ima jasno postavljene ishode učenja i obuhvaća ukupno 90 sati uporabe IKT-a u nastavi na sadržajima iz hrvatskoga jezika, matematike, fizike, kemije, biologije, engleskoga jezika, povijesti i geografije od 5. do 8. razreda osnovne škole. 

Cilj primjene međupredmetnog IKT kurikula jest:

 • usmjeriti poučavanje na učenike
 • podići razinu digitalnih kompetencija kod učenika
 • potaknuti razvoj kritičkog mišljenja kod učenika. 

Na koji način je IKT integrirana u sadržaje 8 predmeta

 • osnovni paket uredskih aplikacija 
 • Web 2.0  alate te
 • kritičku uporabu interneta (pretraživanje, mrežne servise)

**Međupredmetni IKT kurikul nalazi se kao priloženi dokument u lijevom stupcu ove stranice, a dostupan je i na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje.

Priručnik za učitelje za implementaciju nastalog kurikula i digitalnih nastavnih materijala

Kao pomoć učiteljima kod primjene međupredmetnog IKT kurikula i digitalnih nastavnih materijala u nastavi predmetni stručnjaci su izradili i priručnik za učitelje.

Priručnik na svojih 255 stranica sadrži tehničke pretpostavke i vještine nužne za uspješnu upotrebu digitalnih nastavnih materijala te konceptualni okvir kurikula. Detaljno opisuje i razrađuje etape nastavnog sata (uvodni dio, glavni dio i završni dio sata), pruža upute za rad s predviđenim Web 2.0 alatima te pojašnjava i nudi dodatne aktivnosti koje potiču razvijanje digitalnih kompetencija kod učenika za sve predmete obuhvaćene ovim projektom. 

**Priručnik je u digitalnom obliku dostupan u lijevom stupcu ove stranice, a dostupan je i na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje

Digitalni nastavni materijali

Kao nadopuna međupredmetnom IKT kurikulu nastali su interaktivni digitalni nastavni materijali za hrvatski jezik, matematiku, fiziku, kemiju, biologiju, engleski jezik, povijest i geografiju. 

Digitalni nastavni materijali kombiniraju tekstualne i slikovne elemente, animacije, videozapise, simulacije i grafikone u svrhu zornije prezentacije sadržaja učenicima. Interaktivnost materijala leži u poticanju učenika na pretraživanje mrežnih stranica u potrazi informacija vezanih uz sadržaj nastavnog predmeta, rješavanju različitih tipova zadataka za provjeru i ponavljanje naučenog kao i upotrebu niza besplatnih alata za izradu digitalnih stripova, postera, pisanje blogova, izradu prezentacija te sudjelovanje na obrazovnim društvenim mrežama i forumima. 

Preduvjeti za primjenu digitalnih nastavnih materijala u nastavi

 • učionica opremljena računalnom opremom
 • računala ili mobilni uređaji (tableti, pametni telefoni)
 • pouzdana internetska veza
 • elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr
 • omogućeni skočni prozori (pop-up) u pregledniku 
 • Adobe Flash Player, verzija 10.3 i više

Detaljne tehničke preduvjete za korištenje digitalnih nastavnih materijala pročitajte ovdje.

Materijali su izrađeni u dvije tehnologije: Flash i HTML5 te su prilagođeni za korištenje i na mobilnim platformama (Android i Windows).

Kako i gdje pristupiti digitalnim nastavnim materijalima

Materijali su dostupni isključivo uz pristup elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHR, kojeg svaki učenik i učitelj ostvaruje u svojoj školi kod administratora imenika. 

Materijalima je moguće pristupiti:

 • na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ - kategorija ICT Curricula
  • namijenjeno za učenike za samostalno učenje od kuće ili za primjenu u nastavi uz učitelje
 • na CARNetovom Loomenu - ova će mogućnost biti dostupna uskoro
  • namijenjeno učiteljima za prilagodbu vlastitoj nastavi
   • učitelji mogu koristiti samo dijelove materijala i kombinirati ih sa nekim svojim već postojećim materijalima 

Webinari o rezultatima projekta

Snimke 30 webinara namijenjenih učiteljima informatike i osam ciljanih predmeta kroz koje su prezentirani kurikul i digitalni nastavni materijali prema područjima ovisno o ciljanoj publici kojima su namijenjeni moguće je pogledati na CARNetovom Media on Demand portalu u kategoriji CARNet/Webinari, ili putem izravnih poveznica na pojedine snimke objavljenih u rasporedu webinara.

Podrška i pomoć

Tehnička pitanja koja se odnose na pristup internetu, korisnički račun, nepravilno prikazivanje pojedinih sadržaja i slično polaznici mogu uputiti CARNetovom helpdesku putem e-mail adrese helpdesk@carnet.hr ili na telefon +385 1 6661 555.

Helpdesk radi svakog dana od 8:00 do 22:00, uključujući i praznike. Više informacija može se naći na stranici: http://www.carnet.hr/helpdesk.

Pitanja vezana uz sadržaj programa ili način njegova izvođenja možete uputiti na e-mail adresu: ict_curricula_pilot@carnet.hr.

 
 

Međupredmetni IKT kurikul i priručnik za implementaciju
 
podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju