preskoči na sadržaj
preskoči na sadržaj
.
Javna nabava
Preuzmi RSS
| Objavljeno 31. 1. 2019. 13:05 | RSS

Prethodno istraživanje: Nabava prijenosnih računala za nastavno osoblje, isporuke na lokacije škola, edukacijskih materijala za rad s ponuđenim računalima te usluge jamstva za ispravnost prodane stvari u sklopu II. faze programa e-Škole

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET planira započeti postupak javne nabave prijenosnih računala za nastavno osoblje, isporuke na lokacije škola, edukacijskih materijala za rad s ponuđenim računalima te usluge jamstva za ispravnost prodane stvari u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“. 

Shodno tome, ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta (radi pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom), u nastavku ove obavijesti, CARNET objavljuje zahtjeve vezane za nabavu i isporuku prijenosnih računala.

Radi daljnjeg planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave primjedbe i prijedloge zajedno s predloženom tehničkom specifikacijom i procijenjenom vrijednosti nabave prijenosnih računala, isporuke na lokacije škola, edukacijskih materijala za rad s ponuđenim računalima te usluge jamstva za ispravnost prodane stvari, sukladno danim zahtjevima najkasnije do 7. veljače 2019. godine na adresu elektroničke pošte e-skole-nabava@carnet.hr.

Obavijest gospodarskim subjektima

Troškovnik

Dopuna obavijesti gospodarskim subjektima

Prilog 1. Tehnička specifikacija 

 


 
| Zadnja izmjena 1. 4. 2019. u 11:48 sati |

Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima

Nabava usluga izrade otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja

Dan objave: 02.01.2018.

Rok za dostavu primjedbi: 08.01.2018.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima,  Prilog 1. Standardi pristupačnosti, Prilog 2. Troškovnik, Izvješće o provedenom savjetovanju 

Nabava visokodostupnog sustava za upravljanje API pozivima u pilot projektu "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)"

Dan Objave: 29.12.2017.

Rok za dostavu primjedbi: 03.01.2018.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Prilog 1. Tehnička specifikacija, Troškovnik , Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Nabava usluge izrade obrazovnih sadržaja i provedba edukacija iz područja informatike u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)''

Dan objave: 11.12.2017.

Rok za dostavu primjedbi: 18.12.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Izvadak iz kurikuluma, Razrada ishoda učenja, Troškovnik, Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Nabava izgradnje i održavanja informacijskog sustava za analitiku učenja i rudarenje obrazovnih podataka i obrazovanja dijela korisnika u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)''

Dan objave: 01.12.2017.

Rok za dostavu primjedbi: 06.12.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Troškovnik, Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 

Nabava usluge izrade studije izvedivosti s analizom troškova i koristi u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)''

Dan Objave: 30.11.2017.

Rok za dostavu primjedbi: 05.12.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Troškovnik, Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

Nabava radova na adaptaciji i kabliranju županijskih čvorišta

Dan objave: 06.11.2017.

Rok za dostavu primjedbi: 13.11.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Prilog 1. ESPD obrazac, Prilozi 2 i 3 - Projektna dokumenatcija i Troškovnici, Prilog 4. Izjava o jamstvu za ispravnost prodane stvari, Prilog 5. Obrazac izjave o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Prilog 6. Ogledni primjerak izjave, Izvješće o prethodnom savjetovanju

 

Nabava savjetodavne usluge pri razvoju platforme za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o sigurnosnim incidentima

Dan objave: 06.10.2017.

Rok za dostavu primjedbi: 12.10.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija za prethodno savjetovanje, Troškovnik, Izvješće o prethodnom savjetovanju 

 

Nabava radova na adaptaciji i kabliranju županijskih čvorišta

Dan objave: 04.10.2017.

Rok za dostavu primjedbi: 10.10.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Prilog 1. ESPD obrazac, Prilozi 2 i 3 - Projektna dokumenatcija i Troškovnici, Prilog 4. Izjava o jamstvu za ispravnost prodane stvari, Prilog 5. Obrazac izjave o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Prilog 6. Ogledni primjerak izjave

 

Nabava edukacijskih mikroračunala

          Dan objave: 11.08.2017.

          Rok za dostavu primjedbi: 18.08.2017.

         Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim  subjektima, Prilog 1. Tehnička specifikacija, Ponudbeni troškovnik, Izvješće o prethodnom savjetovanju

Nabava visokodostupnog sustava za upravljanje API pozivima u pilot projektu "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)"

Dan Objave: 02.08.2017.

Rok za dostavu primjedbi: 08.08.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Prilog 1 Tehnička specifikacija, Izvješće o provedenom savjetovanju

Nabava usluge jednogodišnjeg održavanja postojećeg IBM sustava 

Dan objave: 05.07.2017.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata: 10.07.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Prilog 1 ESPD, Ponudbeni troškovnik, Izvješće o provedenom savjetovanju

Nabava usluge jednogodišnjeg održavanja postojećeg sustava za sigurnosni nadzor i upravljanje aplikacijskim prometom

Dan objave: 05.07.2017.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata: 10.07.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Prilog 1 ESPD, Ponudbeni troškovnik, Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nabava opreme za regionalne obrazovne centre u okviru projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)”

Dan objave: 19.06.2017.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata: 26.06.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Prilog 2. Tehnička specifikacija, Prilog 2b Popis opreme po lokacijama, Prilog 3. Troškovnik; Izvješće o provedenom savjetovanju

Nabava visokodostupnog sustava za pohranu i analizu strukturiranih i nestrukturiranih podataka u pilot projektu “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)

Dan objave: 19.06.2017.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata: 26.06.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje, Dokumentacija za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Prilog 1. Tehnička specifikacija; Izvješće o provedenom savjetovanju 

 

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga

Dan objave: 23.05.2017.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata: 30.05.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Prilog 1. Tehnička specifikacija, Prilog 2. ESPD obrazac, Troškovnik; Izvješće o provedenom savjetovanju; Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nabava usluge izrade obrazovnih sadržaja i provedba edukacija u sklopu projekta ''e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)'' - ev. broj: 10-17-VV-OP

Dan objave: 22.05.2017.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata: 29.05.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Dokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Prilog 1. Izvadak iz kurikuluma po oblicima izvođenja, Prilog 2. Popis škola u pilot projektu e-Škole, Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Nabava usluge razvoja i implementacije sustava za podršku poslovanju škola u sklopu projekta "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola" - ev. broj: 5-17-VV

Dan objave: 08.05.2017.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata: 15.05.2017.

Dokumenti: Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektimaDokumentacija o nabavi za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, TroškovnikESPD Obrazac, Izvješće o provedenom savjetovanju

 


 
| Zadnja izmjena 26. 3. 2019. u 14:59 sati |

Sukob interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja, iz članka 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ili s njim povezane osobe, u sukobu interesa:

1. E-GLAS d.o.o., OIB: 01085855307, 

2​Visia d.o.o.,  OIB: 75388340974,

3. Akord proizvodni obrt, OIB: 79232702315,

4NEGACTIVE - IT Usluge i Edukacija, OIB: 29030781668.


| Zadnja izmjena 26. 3. 2019. u 12:07 sati |

Plan nabave

Plan nabave za 2017.:

Plan nabave za 2016.:

(Plan nabave, Dopuna 1. Plana, Dopuna 2. Plana, Dopuna 3. Plana, Dopuna 4. Plana, Dopuna 5. Plana, Dopuna 6. Plana, Dopuna 7. Plana)

Plan nabave za 2015.:

(Plan nabave, Dopuna 1. Plana, Dopuna 2. Plana, Dopuna 3. Plana, Dopuna 4. Plana, Dopuna 5. Plana)

Plan nabave za 2014. (Plan nabave)

Plan nabave  za 2013. (Plan nabave)

Plan nabave  za 2012. (Plan nabave, Dopuna 1. Plana, Dopuna 2. Plana)
 


| Zadnja izmjena 26. 3. 2019. u 09:47 sati |

 
| Zadnja izmjena 26. 3. 2019. u 12:09 sati |

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 17.03.2011. godine, a u vezi s člankom 20. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje pregled ugovora.

Pregled ugovora za 2010. (ugovori, okvirni sporazumi)

Pregled ugovora za 2011. (ugovori, okvirni sporazumi)

Pregled ugovora za 2012. (ugovori)

Pregled ugovora za 2013. (ugovori)

Pregled ugovora za 2014. (ugovori)

Pregled ugovora za 2015. (ugovori)

Pregled ugovora za 2016. (ugovori)

Pregled ugovora za 2017. (ugovori)


 
podrska@raspored-sati.hr jpetric@raspored-sati.hr petra.bradara@raspored-sati.hr webmaster@raspored-sati.hr pbenko@raspored-sati.hr gmarks@raspored-sati.hr admin@donja-dubrava.hr filip.lesic@donja-dubrava.hr jkovicic@donja-dubrava.hr racunovodstvo@donja-dubrava.hr benkovic@donja-dubrava.hr anamarija.peric@donja-dubrava.hr markovic@donja-dubrava.hr hrvoje@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr info@shire.zemris.fer.hr admin@shire.zemris.fer.hr info@laold.internetsegura.pt admin@laold.internetsegura.pt http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr http://shire.zemris.fer.hr http://laold.internetsegura.pt
preskoči na navigaciju