1999-01-22 15:00:00

Četiri sveučilišne ustanove u Splitu spojene su na brzu CARNetovu jezgru

Dana 22. siječnja 1999. godine, u Splitu je izvršeno spajanje četiri CARNetove članice na brzu CARNetovu jezgru. Navedene ustanove su na brzu jezgru spojene optičkim paricama, a brzina veze iznosi 10 Mbps.

Ovom prilikom na CARNetovu brzu jezgru spojeni su Građevinski fakultet u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Pravni fakultet u Splitu i Sveučilišna knjižnica.

Više o CARNetovim aktivnostima u Splitu možete naći na Web stranicama CARNetovog računalno-komunikacijskog čvorišta Split, na adresi http://www.st.carnet.hr.

CN uskličnik:

Nažalost, radost zbog spajanja na brzu CARNetovu jezgru na dvije je ustanove kratko trajala. Naime, kratko nakon spajanja, radnici Hrvatskih telekomunikacija su, prilikom radova u gradu Splitu, greškom prerezali optički kabel koji je vodio prema Pravnom i Kemijsko-tehnološkom fakultetu!


Javni web CARNeta