2015-04-28 13:08:00

Nacrt prijedloga Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti (NSKS)

Nacionalni CERT, odjel Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet, sudjelovao je u procesu izrade Nacrta prijedloga Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti za koji Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost provodi postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 27. travnja do 27. svibnja 2015. godine.

Tehnološki razvoj nigdje nije bio tako dinamičan i sveobuhvatan kao što je u području komunikacijske i informacijske tehnologije. Težište je uvijek bilo na brzom razvoju i uvođenju novih usluga i proizvoda, dok su sigurnosni aspekti, u pravilu, imali vrlo mali utjecaj na široko prihvaćanje novih tehnologija.

Pojam „kibernetički“ uveden je u pravni poredak RH ratifikacijom Budimpeštanske konvencije o kibernetičkom kriminalu prije 12 godina. Slijedom toga, uvriježilo se koristiti pojam „kibernetički“ u obliku  pridjeva za nešto što uključuje, koristi ili je povezano s računalima, a osobito s Internetom.

Iako je izvorni pojam „kibernetika“, nastao sredinom prošlog stoljeća, on predstavlja znanost o sustavima automatskog upravljanja te općenito procesima upravljanja u biološkim, tehničkim, ekonomskim i drugim sustavima. Pridjevska inačica „kibernetički“ danas se u hrvatskom jeziku uvriježila na sličan način i s istim, prethodno uvedenim značenjem kakvo ima i prefiks „cyber-“ u engleskom jeziku.

Pojam „kibernetika“ danas se u hrvatskom jeziku vrlo malo koristi u svom izvornom značenju, slično kao i pojam „cybernetics“ u engleskom jeziku. U tehnički usmjerenim znanostima o upravljanju sustavima prevladava pojam „automatsko upravljanje“, a u širem smislu značenja pojma kibernetika, o procesima upravljanja u različitim sustavima, puno više se koristi „teorija sustava“, uvedena u drugoj polovini prošlog stoljeća.  

S obzirom na to da se radi o prvoj sveobuhvatnoj Strategiji u RH u području kibernetičke sigurnosti, primarni cilj Strategije je prepoznavanje organizacijskih problema u njezinoj provedbi te širenje razumijevanja važnosti ove problematike u društvu.

Poticanje koordinacije i suradnje svih državnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima, ali i drugih sektora društva, nužno je kako bi se uspostavile nove funkcionalnosti, podigla učinkovitost rada relevantnih aktera te učinkovitije koristilo postojeće resurse i bolje planiralo potrebu i ostvarenje novih resursa.

Više informacija o savjetovanju potražite na adresi: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.


Javni web CARNeta