2009-12-21 10:23:00

Edukativni materijali o primjeni interaktivne bijele ploče

Na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu  „Nikola Tesla“ objavljeni su edukativni materijali o korištenju interaktivne bijele ploče i njezinoj primjeni u nastavi. Edukativni materijali rezultat su projekta „Primjena interaktivne ploče u nastavi“ kojim Hrvatska akademska i istraživačka mreža  - CARNet  promiče i podržava korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije u edukativne svrhe.

Edukativni su materijali izrađeni u obliku video tutorijala i video demonstracija te su svrstani u dvije skupine ovisno o vrsti interaktivne ploče i pripadajućeg programa.  U edukativnim materijalima obrađene su teme vezane uz proces instalacije i registracije programa, opis funkcionalnosti elemenata sučelja programa, opise i obradu pojedinih alata u programima, te su dani primjeri izrade nastavnih lekcija.

Materijali su namijenjeni svim učiteljima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama te pripadnicima akademske i istraživačke zajednice koji koriste ili će koristiti interaktivnu bijelu ploču u svojoj nastavi.


Javni web CARNeta