2010-03-04 11:02:00

Imenovanje voditelja regionalnih edukatora

Nakon uspješno odrađene prve faze projekta: edukacija savjetnika AZOO, tijekom koje je educirano oko 150 sudionika, prešlo se na drugu fazu projekta: imenovanje 5 voditelja regionalnih edukatora (VRE).

Imenovani voditelji regionalnih edukatora (VRE), do 25. ožujka imenovat će svoju bazu regionalnih edukatora (RE).

Čestitamo na imenovanju. Popis voditelja, područja i županija koje pokrivaju možete pronaći ovdje


Javni web CARNeta