2010-03-05 17:46:00

Predstavljanje projekta na državnom skupu voditelja ŽSV-a iz informatike

Na državnom skupu voditelja ŽSV-a iz informatike, koji će se održati od 29. do 31. ožujka 2010. godine osim predstavljanja samog projekta održat će se i prvi radni sastanak regionalnih edukatora RE.

Na istom utvrditi će se kriteriji za izbor svih edukatora EDU.


Javni web CARNeta