2010-12-08 10:57:00

Nova usluga - Homebox CARNet

CARNet je u suradnji s Vipnetom svojim korisnicima omogućio novu metodu pojedinačnog pristupa CARNet mreži u kombinaciji s fiksnom linijom - uslugu Homebox CARNet.

Riječ je o usluzi koja se nudi isključivo CARNetovim korisnicima, pojedincima koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr na temelju kojeg se obavlja proces autentikacije i autorizacije korisnika za uporabu usluge, te ustanovama članicama CARNeta. Pravo korištenja usluge imaju isključivo korisnici iz sustava školstva i visoke naobrazbe te učeničkih domova koji sudjeluju u obavljanju poslova vezanih uz temeljne djelatnosti ustanove, a ne i u njenim eventualnim komercijalnim poslovima. 

Više informacija potražite na stranici http://www.carnet.hr/homebox.


Javni web CARNeta