2011-02-18 11:41:00

Najava izmjene kategorija na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu "Nikola Tesla"

U cilju lakše snalažljivosti i jasnije kategorizacije sadržaja, za 14 dana na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu "Nikola Tesla" bit će izmijenjena kategorizacija dostupnih sadržaja.

Nova kategorizacija će umjesto dosadašnjih 9 obuhvaćati 5 kategorija. Najveća promjena je što će dosadašnja područja Web dizajn, Multimedija, Primjena Interneta u obrazovanju, Korištenje Interneta i Primjena interaktivne ploče u nastavi biti obuhvaćena jednom kategorijom pod nazivom ICT u obrazovanju. Osim toga, doći će i do izmjene redoslijeda kategorija.

U pripremi su i e-tečajevi za samostalno učenje Izrada online tečaja pomoću Moodle-a i Napredne web tehnologije, koji će uskoro biti objavljeni, te će na taj način područje Web dizajna i Primjene Interneta u obrazovanju biti obogaćeni novim sadržajima.


Javni web CARNeta