2011-03-23 13:35:58

Novosti o održavanju online tečajeva uz podršku online mentora

U skladu s novim razvojnim aktivnostima i u cilju razvoja novih usluga namijenjenih CARNetovim korisnicima, CARNetov edukacijski centar od kalendarske godine 2011. prestaje s pružanjem usluge održavanja online tečajeva uz podršku mentora.

Iznimka su online tečajevi Izrada online tečaja pomoću Moodle-a i E-tečaj za e-mentore koji će se kao i do sada održavati uz podršku online mentora.

Sve informacije o online tečaju Izrada online tečaja pomoću Moodle-a te kako se prijaviti na tečaj, sada se nalaze na stranicama usluge Moodle, a informacije o E-tečaju za e-mentore te online obrazac za prijavu na tečaj nalaze se na stranicama usluge e.Tečajevi za primjenu u nastavi.

Podsjećamo da su ostali CARNetovi online tečajevi, koji su se održavali uz podršku online mentora i dalje dostupni i u obliku za samostalno učenje, a nalaze se na Portalu za učenje na daljinu 'Nikola Tesla'. Portalu mogu pristupati svi CARNetovi korisnici koji posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

 

 

 


Javni web CARNeta