2011-06-14 10:53:35

Priručnik o CMS-u

Sadržaj tečaja o CMS-u objavljen je i u formi priručnika. Za razliku od Uputa koje sažetije daju osnovne smjernice za rad sa sustavom, u Priručniku o CMS-u kao i u tečaju, korisnicima je namijenjen i dio sadržaja koji se bavi općenitim vještinama kao što je rad u editoru, priprema slika za objavljivanje na webu te pregledno pisanje i organizacija rada na školskom web sjedištu.

Priručnik je moguće preuzeti u cijelosti,

Priručnik o CMS-u

ili pojedine cjeline sadržaja Priručnika:

1. dio: Uvod 2. dio: Administriranje 3. dio: Moduli 4. dio: Editor 5. dio: Priprema slika 6. dio: Pisanje 7. dio: Organizacija rada

 

 


Javni web CARNeta