2011-07-07 10:43:00

CARNet sudjelovao u svjetskom danu protokola IPv6

U srijedu 08.06.2011. obilježen je svjetski IPv6 dan. To je globalna proba implementacije IPv6 protokola tj. svjetski test IPv6 protokola. Tog su dana mnoge organizacije na 24 sata uključile IPv6 protokol i ponudile svoje usluge i servise preko IPv6 protokola.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana protokola IPv6  je motivirati organizacije, razne pružatelje usluga, proizvođače hardvera i softvera da pripreme svoje usluge, servise i proizvode za IPv6 protokol kako bi osigurali uspješnu tranziciju.

Neke od istaknutijih organizacija koje su sudjelovale u obilježvanju ovog događaja su Google, Facebook i Yahoo!.

CARNet se uključio sa svojim servisima i web stranicama koje su već nekoliko godina dostupne i preko IPv6 protokola. Osim postojećih servisa za ovaj događaj su pripremljeni i dodatni servisi koji su nadograđeni kako bi bili dostupni i preko IPv6 protokola.

Isto tako CARNet je povodom ovog događaja sudjelovao i u prvoj IPv6  video megakonferenciji koja se održala povodom svjetskom IPv6 dana.

CARNetovi servisi i web stranice koje su dostupne i preko protokola IPv6 s kojima je sudjelovao na svjetskom IPv6 danu su:

www.carnet.hr webmail.carnet.hr webmail.skole.hr mod.carnet.hr rod.carnet.hr bwm.carnet.hr mirror.carnet.hr news.carnet.hr moodle.carnet.hr

Više o samom događaju moguće je pronaći na stranicama:
http://www.worldipv6day.org/
http://www.worldipv6day.org/ipv6-enabled-websites/index.html
http://www.oar.net/press/events/worldipv6day/index.shtml


Javni web CARNeta