2011-09-18 20:58:10

Nastavak ICT Edu projekta - Modul 2

Prema planu, a potaknuti velikim uspjehom provedbe Modula 1, najavljujemo nastavak ICT Edu projekta na Modulu 2.

Tijekom 2010./2011. šk. god. u školama se provodio Modul 1 ICT Edu projekta koji je ostvario veliki uspjeh. U navedeni modul uključile su se 1304 škole (97% svih osnovnih i srednjih škola u RH) te je u 2187 održanih radionica educirano 43900 učitelja/nastavnika, stručnih suradnika i školskih ravnatelja.

Ovim modulom, Modulom 2, predviđena je edukacija uglavnom vezana uz primjenu digitalnih nastavnih materijala u nastavi i primjenu web-kolaboracijskih alata koji omogućuju kolaboracijski i videokonferencijski rad sa svim sudionicima iz odgojno-obrazovnog sustava neovisno o lokaciji (za potrebe suvremene nastave, provedbu projekta, istraživanja i dr.)

Teme obuhvaćene Modulom 2:

OSNOVNA ŠKOLA                                                                                     

Učilica Nacionalni portal za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ Portal Edu.hr

SREDNJA ŠKOLA

Nacionalni portal za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ Portal Edu.hr

Osvrt na Modul 1 te najavu Modula 2, dao je gospodin Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, čiju snimku možete  pogledati ovdje.


Javni web CARNeta