2004-02-27 00:00:00

Novi web CERT-a

CARNet CERT, nacionalno središte za računalnu sigurnost, objavio je nove web stranice na adresi http://www.cert.hr/. Novi je CERT-ov web bolje strukturiran, sadržaji su kategorizirani, a pojedine kategorije podijeljene su u podgrupe po temama koje obrađuju.

CARNet CERT, nacionalno središte za računalnu sigurnost, objavio je nove web stranice na adresi http://www.cert.hr/. Novi je CERT-ov web bolje strukturiran, sadržaji su kategorizirani, a pojedine kategorije podijeljene su u podgrupe po temama koje obrađuju. Uneseni su i novi sadržaji, primjerice pregled i kratka recenzija sigurnosnih alata, često postavljana pitanja, tekstovi o virusima i spamu. Kako bi smanjili mogućnost dobivanja spamova, korisnici pomoću Mailto encodera, koji je dostupan u odjeljku o spamu, mogu kodirati svoju elektroničku adresu te je u takvom obliku staviti na web. Ako ste ikada dobili e-mail poruku u kojoj se od Vas traži da istu pošaljete na osam e-mail adresa i na taj način osvojite putovanje u neku egzotičnu zemlju, važno je znati da se radi neistinitoj poruci elektroničke pošte tzv. hoaxu.

Da biste se uvjerili radi li se zaista o hoaxu, pošaljite sporni mail na adresu hoax@cert.hr. Na novom webu CARNet CERT-a opisano je kako sustav za prepoznavanje tih poruka funkcionira. Prijava incidenta prilagođena je pojedinoj vrsti problema koji se prijavljuje, dane su i upute o tome kako prijaviti incident te kako popuniti formular za prijavu incidenta. Ujedno, na webu se može vidjeti statistika računalnih incidenata registriranih u CERT-u prema njihovoj vrsti i broju u posljednjih 12. mjeseci. Na CERT-ovim stranicama ponuđeni su lako pretraživi dokumenti koji obrađuju različite teme iz područja računalne sigurnosti poput kriptografije, autorizacije, autentikacije i kontrole pristupa. Dodajmo da je od sada moguće pretraživati cijeli CERT-ov web što ubrzava nalaženje podataka, a za pojedine sadržaje postoji i engleska verzija.

Sanja Prijatelj

Uredništvo weba


Javni web CARNeta