1997-11-07 09:10:00

Nove međugradske ATM veze Rijeka-Pula, Zagreb-Varaždin i Split-Dubrovnik

Dana 7. studenog 1997. uspostavljena je nova 155 Mbps međugradska ATM veza između Rijeke i Pule. Veza je uspostavljena između Tehničkog fakulteta u Rijeci i Fakulteta ekonomije i turizma u Puli.

5. prosinca 1997. puštena je u pogon 155 Mbps ATM veza između Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu i Zagreba (ATM čvor na FER-u).

Dana 22. prosinca 1997. puštena je u pogon 155 ATM veza između CARNetovog računalno-komunikacijskog čvorišta u Splitu i Veleučilišta u Dubrovniku (VDU).

 

(Izvor: CARNet, Odjel za izgradnju i održavanje računalnih mreža)


Javni web CARNeta