2012-10-29 14:51:49

Najbolji rad i prezentacija CUC-a na INFO sajmu

Svake godine u okviru CARNetove korisničke konferencije CUC sudionici i Programski odbor biraju najbolji rad i najbolju prezentaciju konferencije.

Ove godine iznimno, budući da je CARNet su organizator sajma INFO, nagrađeni autori će biti zamoljeni i da u okviru programa CARNetovog nastupa na INFO sajmu na glavnoj pozornici pred širom publikom predstave svoje radove.

Planirani termin prezentacije nagrađenih radova je petak, 16. studenog od 16:00 do 16:30 sati za najbolji rad, te od 16:30 do 17:00 sati za najbolju prezentaciju, na glavnoj pozornici INFO sajma na Zagrebačkom Velesajmu.

Radujemo se prezentacijama nagrađenih radova na INFO sajmu!


Javni web CARNeta