2013-05-13 11:04:21

Prvi sastanak hrvatskih dionika u okviru EU projekta ECOLAV

Prvi sastanak hrvatskih dionika u okviru EU projekta ECOLAV održan je 7. svibnja 2013. u prostorijama CARNeta u Zagrebu. Tema sastanka bila je predstavljanje programa strukovnog obrazovanja u području zaštite okoliša na svim razinama te odnos između postojeće ponude obrazovnih programa i potreba tržišta rada u Hrvatskoj.

Posebno težište stavljeno je na stjecanje kompetencija u području održivog korištenja računalne tehnologije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinskog fakulteta u Osijeku, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – ASOO, Tehničke škola Ruđera Boškovića u Zagrebu i CARNeta. Istaknuta je potreba za daljnjim razvojem strukovnih programa iz područja zaštite okoliša i održivog korištenja tehnologije te usklađivanje s tržištem rada. Izvještaj sa sastanka bit će prezentiran na međunarodnom sastanku projektnih partnera 6. i 7. lipnja 2013. u Berlinu te će biti ugrađen kao hrvatski doprinos u zajednički izvještaj partnerstva.

Projekt “Environmental Competence Towards Labour Market and VET Systems”, skraćeno ECOLAV, predstavlja aktivnost Leonardo da Vinci Partnerstvo, a provodi se u okviru Programa za cjeloživotno učenje Europske unije.


Javni web CARNeta