2013-10-14 12:31:21

Poziv školama za uključenje u e-Dnevnik

Pozivamo sve škole zainteresirane za uključenje u e-Dnevnik sustav u školskoj godini 2014./2015. da pošalju CARNetu popunjen zahtjev za uključenje u e-Dnevnik. Rok za prijavu je 31. prosinac 2013. godine.

E-Dnevnik je web aplikacija za vođenje razredne evidencije koju je razvio CARNet. U sustav je trenutno uključeno preko 250 škola uključujući područne škole. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izmijenilo je Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN 85/12, kolovoz 2012.) koji omogućava školama vođenje razredne knjige samo u elektronskom obliku.   Aplikacija uz sve funkcionalnosti „papirnate“ razredne knjige, pruža mogućnost jednostavne i brze izrade raznih izvještaja te lakše praćenje realizacije. e-Dnevnik je povezan s e-Maticom te se podaci iz e-Matice na početku školske godine automatski prebacuju u e-Dnevnik, a na kraju školske godine obratno. Od dodatnih funkcionalnosti izdvajamo sustav obavještavanja roditelja o izostanku učenika e-mailom te e-Dnevnik za učenike u kojem učenici imaju pristup svojim ocjenama, bilješkama, izostancima te rasporedu pisanih zadaća i lektira.   Tehničke preduvjete za uključenje, zahtjev te sve ostale informacije potražite na web adresi http://www.carnet.hr/e-dnevnik.
  Za dodatne upite i informacije obratite se CARNetovoj podršci obrazovnom sustavu  na e-mail adresu helpdesk@skole.hr.

Javni web CARNeta