2014-04-15 08:47:57

Objavljen web Nacionalnog centra podrške borbi protiv botneta

U sklopu aktivnosti promicanja računalne sigurnosti, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet objavila je web sjedište Nacionalnog centra podrške borbi protiv botneta na adresi http://www.antibot.hr.  Nacionalni centar podrške osnovan je u CARNetu u sklopu međunarodnog projekta Centra za naprednu računalnu zaštitu (ACDC – Advanced Cyber Defence Center) koji podupire Europska Unija te je važan sastavni dio strategije računalne sigurnosti EU-a. 

Novo web sjedište sadrži linkove i uputstva za besplatne i komercijalne sigurnosne alate za krajnje korisnike koji:

mogu detektirati instalirani zloćudni kod na korisničkim računalima i očistiti ih, mogu detektirati zaraženo web sjedište čija je namjena distribucija zloćudnog koda posjetiteljima tog sjedišta, mogu utvrditi da li je njihov web preglednik ranjiv te time pogodan za instalaciju zloćudnog koda (kontrola kritičnih portova na računalu) i mogu zaštititi svoja računala, čime pridonose smanjenju broja botova na zaraženim računalima.

Nacionalni CERT osnovan je u CARNetu u skladu sa Zakonom o informacijskoj sigurnosti Republike Hrvatske s ciljem očuvanja informacijske sigurnosti javnih informatičkih sustava u RH. Prema Pravilniku o radu Nacionalnog CERT-a ovaj se odjel bavi incidentima u slučajevima kada se jedna od strana u incidentu, žrtva ili napadač, nalazi u RH (odnosno, ako je u .hr domeni ili u hrvatskom IP adresnom prostoru).

ACDC pilot projekt ima ukupni proračun od 16 milijuna Eura i trajati će 30 mjeseci. Dio je CIP-PSP financiranja, Ugovor broj 325188.


Javni web CARNeta