2005-03-07 00:00:00

ELA konferencija za novinare

CARNet je 7. ožujka 2005. godine u svojim prostorijama, u Marohnićevoj bb u Zagrebu, održao konferenciju za novinare povodom početka nastave za prvu generaciju polaznika programa E-learning Tutoring i Course Design pokrenutih u sklopu E-learning akademije (ELA). Na konferenciji su govorili Dragana Kupres, voditeljica projekta E-learning akademija, Mark Bullen, voditelj razvojnog tima sa Sveučilišta British Columbia iz Vancouvera, Kanada te dr.sc. Marta Žuvić-Butorac, polaznica prve generacije programa E-learning Management.

Podsjećamo, CARNet je u sklopu edukacijskog centra Edupoint pokrenuo početkom ove akademske godine E-learning akademiju (ELA) koja omogućuje stjecanje znanja o e-learningu kroz tri jednogodišnja programa: E-learning Management, E-learning Tutoring i Course Design. Program E-learning akademije prvi je ovakvoga tipa u Hrvatskoj, a izvodi se u suradnji sa Sveučilištem British Columbia iz Vancouvera, Kanada. Nastava je organizirana dvosemestralno kao kombinacija kolegija putem Interneta i radionica u učionici koje će polaznicima omogućiti stjecanje znanja o e-learningu kroz praktično iskustvo. Uvodnom radionicom, 18. listopada 2004. godine, počela je nastava za 27 polaznika prve generacije programa E-learning Management.

Program je namijenjen srednjem menadžmentu te administraciji u visokoškolskim ustanovama koje su u ranoj fazi implementacije e-learninga ili tek planiraju uvesti tehnologiju u nastavne procese. Druga dva programa, E-learning Tutoring i Course Design, s nastavom su počela 07. ožujka 2005. godine. Program E-learning Tutoring namijenjen je profesorima i nastavnicima koji svoje kolegije planiraju izvoditi pomoću novih tehnologija dok će program Course Design polaziti budući autori online edukacijskih sadržaja i nastavnih aktivnosti. Više informacija o E-learning akademiji možete pronaći na adresi http://www.carnet.hr/ela.

Nela Marasović

Uredništvo weba


Javni web CARNeta