2014-07-15 12:19:40

Održan "Stručni skup Edukacija edukatora" 2014./15.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet organizirala je “Stručni skup ICT Edu edukatora” u sklopu planiranih aktivnosti ICT Edu projekta. Skup je održan na dvije lokacije u dva dana, a sudjelovalo je više od 40 edukatora. Prvi dan je održan u OŠ Vrbani u Zagrebu za edukatore iz regija Dalmacije, Slavonije te dio Zagreba, a drugi dan u Geodetsko tehničkoj školi u Zagrebu za regije Podravina, Primorje i drugi dio Zagreba.

Cilj edukacije je bio priprema edukatora koji će iduću školsku godinu u okviru ICT Edu projekta održavati edukaciju po školama i učeničkim domovima diljem Hrvatske. Nakon uvodnog dijela te osvrta na proteklu godinu, edukatori su upoznati s promjenama koje će se dogoditi u načinu provedbe nadolazećih modula. CARNet počevši s ovom godinom nudi edukacije svih šest modula, od kojih tri stara i tri nova. Novi moduli su predstavljeni od samih autora radnih materijala.

Osim na alat, posebno je stavljen naglasak na dio radionice u kojem nastavnici u grupnom radu konkretno primjenjuju stečeno znanje.

Ravnateljima koji prijavljuju svoju ustanovu ostavljena je mogućnost da samostalno biraju dinamiku i sadržaj radionica.

Više o svim modulima ICT Edu projekta možete saznati na adresi http://www.carnet.hr/ictedu/o_projektu.


Javni web CARNeta